Ատեստավորում
ՀԱՐԳԵԼԻ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐ


Կից Ձեզ ենք ներկայացնում 2016 թվականին կայանալիք ատեստավորման թեստավորման և հարցազրույցի փուլի թեստի հարցաշարերը