Մաքսային պահեստներ

ՀՀՄՕ Հոդված 61. Մաքսային պահեստները և դրանց տեսակները

1. Մաքսային պահեստը մեկ կամ մի քանի առանձնացված շենքերի, բաց հրապարակների համախումբ է, որտեղ մաքսային հսկողության ներքո կարող են պահպանվել   «ներմուծում մաքսային պահեստ» ռեժիմով բաց թողնված ապրանքները:

2. Մաքսային պահեստները կարող են լինել`

ա) բաց տիպի` բոլոր անձանց ապրանքների պահպանման համար.
բ) փակ տիպի` որոշակի անձանց ապրանքների պահպանման համար.
գ) մասնագիտացված` բոլոր անձանց որոշակի ապրանքների պահպանման համար:

3. Մաքսային պահեստներ կարող են կազմակերպել սույն օրենսգրքի 59 հոդվածի 2-րդ կետով սահմանված կարգով լիցենզիա ստացած Հայաստանի Հանրապետության անձինք:


Ներկայումս  գործող բաց մաքսային պահեստներն են.


Հ/Հ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՊԱՀԵՍՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ
ՎԱՅՐԸ (ՎԱՅՐԵՐԸ)
ՀԵՌԱԽՈՍԻ ՀԱՄԱՐԸ
1. «Ձյունիկ սառնարան» ՍՊԸ ք. Երևան, Արշակունյաց 9 52-62-00
2. «Տրանս-սերվիս» ՍՊԸ ք. Երևան, Շիրակի 43 42-00-01
3. «Ապավեն» ՍՊԸ ք. Երևան, Արարատյան 43 46-44-99
4. «Արմենիա միջ.օդանավակայաններ» ՓԲԸ Զվարթնոց» օդ. բեռնային համալիր 49-30-00-/72-12/
5. «Ալյանս Տերմինալ» ՍՊԸ ք. Երևան, Արարատյան 90/1 52-95-98