Մաքսային պահեստներ
Մաքսային պահեստի տիրապետողը Մաքսային միության անդամ պետության իրավաբանական անձ է, որը բավարարում է ԵԱՏՄ ՄՕ 29-րդ հոդվածով սահմանված պայմանները և որպես մաքսային պահեստի տիրապետող ճանաչվում է մաքսային պահեստների տիրապետողների ռեեստրում ընդգրկվելուց հետո: Մաքսային պահեստներ կարող են կազմակերպել ՀՀ ՄՕ 59 հոդվածի 2-րդ կետով սահմանված կարգով լիցենզիա ստացած Հայաստանի Հանրապետության անձինք:

ԵԱՏՄ ՄՕ Հոդված 233. Մաքսային պահեստները և դրանց տեսակները

1. Մաքսային պահեստ է համարվում հատուկ սահմանված և հարմարություններով ապահովված կառույցը, շինությունը և (կամ) բաց հրապարակը, որոնք նախատեսված են «մաքսային պահեստ» մաքսային ընթացակարգով ապրանքների պահպանության համար:

2. Մաքսային պահեստները կարող են լինել բաց կամ փակ տիպի:
Մաքսային պահեստները համարվում են բաց տիպի պահեստներ, եթե դրանք հասանելի են ցանկացած տեսակի ապրանքների և ապրանքների նկատմամբ լիազորություններ ունեցող բոլոր անձանց կողմից օգտագործման համար:

Մաքսային պահեստները համարվում են փակ տիպի պահեստներ, եթե դրանք նախատեսված են մաքսային պահեստի տիրապետողի ապրանքների պահպանության համար:

Ժամանակավոր պահպանման պահեստի տիրապետողը Մաքսային միության անդամ պետության իրավաբանական անձ է, որը բավարարում է ԵԱՏՄ ՄՕ 24-րդ հոդվածով սահմանված պայմանները և որպես ժամանակավոր պահպանման պահեստի տիրապետող ճանաչվում է ժամանակավոր պահպանման պահեստների տիրապետողների ռեեստրում ընդգրկվելուց հետո:

"Մաքսային կարգավորման մասին" ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի համաձայն Ժամանակավոր պահպանման պահեստը կարող է լինել բաց կամ փակ տեսակի։ Ժամանակավոր պահպանման բաց պահեստները նախատեսված են ցանկացած անձի օգտագործման համար։ Ժամանակավոր պահպանման փակ պահեստները նախատեսված են տվյալ պահեստի կազմակերպչի կողմից ապրանքների պահպանության և (կամ) որոշակի տեսակի ապրանքների պահպանության համար, այդ թվում՝ այնպիսի ապրանքների, որոնց շրջանառությունը սահմանափակված է Հայաստանի Հանրապետության և Միության օրենսդրությամբ և (կամ) ունեն պահպանման հատուկ պայմաններ։

Անմաքս առևտրի խանութի տիրապետողը Մաքսային միության անդամ պետության իրավաբանական անձ է, որը բավարարում է սույն ԵԱՏՄ ՄՕ 34-րդ հոդվածով սահմանված պայմանները և որպես անմաքս առևտրի խանութի տիրապետող ճանաչվում է անմաքս առևտրի խանութների տիրապետողների ռեեստրում ընդգրկվելուց հետո:ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՊԱՀԵՍՏՆԵՐ

Հ/Հ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ, ԿԱԶՄԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՁԵՎԸ ՀՎՀՀ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՍՑԵՆ (ՓՈՍՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱՐԸ, ՀԵՌԱԽՈՍԸ, ՎԵԲ ԵՎ ԷԼ. ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ) ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԸ ՏԵՍԱԿԸ
1. «Ձյունիկ Տերմինալ» ՍՊԸ  00453834 ք. Երևան, Արշակունյաց 9/2
հեռ..(+374)-10-529957
ֆաքս (+374)-10-526200
էլ.հասցե՝ dzyunik.terminal@mail.ru
ք. Երևան, Արշակունյաց 9/2 բաց
2. «Ուրբան Լոջիստիք Սերվիսիս Տերմինալ» ՓԲԸ  02263311 ք. Երևան, Արարատյան 62/23
հեռ.(+374)-10-22-92-68
(+374)-94-99-22-42
էլ.հասցե՝ customsl@uls.am
ք. Երևան, Արարատյան 62/23 բաց
3. «Մետէքսիմ Տերմինալ» ՍՊԸ 02249459 ք. Երևան, Արտաշատի խճուղի 15/1
հեռ..(+374)-10-447281
ֆաքս (+374)-10-447281
էլ. հասցե՝ meteximterminal@rambler.ru
ք. Երևան, Արտաշատի խճուղի 15/1 բաց
4. «Ապավեն Տերմինալ» ՓԲԸ   01806639 ք. Երևան, Արարատյան 95
հեռ.(+374 10)-46-44-66
(+374 10)-46-48-43
էլ. հասցե՝ terminal@apaven.com
ք. Երևան, Արարատյան 95 բաց
5. «Թբիլտեր» ՍՊԸ 00872225 ք.Երևան, Ավան 4փ,19շ, թիվ 2
հեռ. (+374 10) 283239
(+374 10) 282069
ֆաքս. (+374 10) 234708
էլ. հասցե՝ sergey@imexgroup.am    
ք.Երևան, Թբիլիսյան խճ.25, 29/18 բաց
6. «Վալենսիա» Հ/Ձ ՍՊԸ 00835704 ք. Երևան, Մյասնիկյան 40
հեռ.(+374)-10-524000
ֆաքս. (+374)-10-543571
էլ. հասցե՝ Valensia@xgroup.am
ք.Երևան, Շիրակի 43 բաց
7. «Ալյանս-Տերմինալ» ՍՊԸ 02250095 ք. Երևան, Արարատյան 90/10
հեռ.(+374)-11-507799
(+374)-95-994001
(+374)-95-994005
էլ. հասցե՝ alliance-terminal@mail.ru
ք. Երևան, Արարատյան 90/10 բաց
8. «Զանգեզուր Տերմինալ» ՍՊԸ  09419152 ք. Կապան, Գործարանային փ 3/2
հեռ.(+374)-285-20100
(+374)-93-183344
էլ. հասցե՝ david-avet@mail.ru 
ք. Կապան,Գործարանային փ 3/2 բաց
9. «Հայկ» ՓԲԸ 01804367 ք. Երևան, Արին Բերդի 11
հեռ.(+374)-10-470032
(+374 10)-472466
էլ. հասցե՝ hayk.terminal@yandex.ru
ք. Երևան, Արին Բերդի 11 բաց
10. «Ալեքս Գրիգ» ՍՊԸ  01842346 ք.Երևան, Տիչինայի 3 նրբ.2/2
հեռ.(+374)-93-996050
(+374)-11-726120
ք. Երևան, Արտաշիսյան 89 փակ
11. «Արմաշ Տերմինալ» ՍՊԸ 04113604 Արարատի մարզ
գ. Արմաշ, Երևանյան խճ.24
հեռ..(+374)-094-400-545
(+374)-094-400-545
էլ.հասցե. armashterminal@mail.ru
Արարատի մարզ, Երևանյան խճ.24 բաց
12. «Երևանի «Ուրարտու»  Ա/Մ» մսի կոմբինատ ՍՊԸ 00403247 ք. Երևան, Արին Բերդի 12
հեռ.(+374)-10-474631
ֆաքս. (+374 10)-474631
էլ.հասցե՝ Arakelyan-gaya@yandex.ru  
ք. Երևան, Արին Բերդի 12 բաց
13. «Ագարակ Տերմինալ» ՍՊԸ 09423793 Սյունիքի մարզ
ք. Ագարակ, Սահմանամերձ 4/6
հեռ.(+374)-93-405820
(+374)-94-23-73
էլ.հասցե՝ agarakterminal@mail.ru
Սյունիքի մարզ, ք. Ագարակ, Սահմանամերձ 4/6 բաց
14. «Ֆաստ Գրուպ» ՓԲԸ 00892308 Տավուշի մարզ
գ. Այրում Գործարարների 10
հեռ.(+374)-91 434047
էլ.հասցե՝ vah.hax@gmail.com  
Տավուշի մարզ, գ. Այրում Գործարարների 10 բաց