Մ.Ս. օբյեկտների գրանցամատյանում հաշվառված ապրանքային նշանները ԵՎ նրանց իրավատերերը Հայաստանի Հանրապետությունում
ՎԵՐԱԴԱՍ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆԻ ԷՋ

N Գ/Մ
հաշ-
վառ-
ման
համար
Մտավոր
սեփակա-
նության
օբյեկտի
իրավատերը
Մտավոր
սեփակա-
նության
օբյեկտը
Մտավոր սեփակա-նությունը հաստատող փաստա-թուղթը Դիմումի ներկա-յացման ամսաթիվը Մաքսային մարմին-
ների
կողմից
ակնկալվող օժանդա
կության ժամանակա-հատվածը
Վճարված պետ.
տուրքի գումարը և ամսաթիվը
Այլ
տեղեկութ-յուններ
Ապրանքային
նշան
Ծանոթութ.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 31 Սվյատոսլավ Իգորևիչ Նեչիտայլոյի «Хлìбний Дар» ՄՍԳ
վկայագիր N943069
10.09.2012

09.09.2014

17.10.2016
731 օր

մինչև 13.10.16թ

մինչև
02.10.2017
20.000
23.05.12թ20.000
17.10.2016
Որոշում
N 0031 18.09.2012
                     
Որոշում
N 0031-Ե 11.09.2014

Որոշում
N 01
24.10.2016
11.09.2014թ.
թիվ 0031-Ե որոշմամբ օժանդա-
կության
ժամկետը երկարացվել
է մինչև 13.10.2016թ.

Օժանդա-կության ժամկետը երկարացվել է մինչև 02.10.2017թ.
2 33 Սվյատոսլավ Իգորևիչ Նեչիտայլոյի «Хлебный Дар» ՄՍԳ
վկայագիր N1012430
10.09.2012

09.09.2014

17.10.2016
731 օր

մինչև 13.10.16թ

մինչև 13.10.2018թ
20.000
23.05.12թ.

20000 17.10.16թ.
Որոշում
N 0033 18.09.2012

Որոշում
N 0033-Ե 11.09.2014

Որոշում
 N 02 24.10.2016
11.09.2014թ.
թիվ 0033-Ե որոշմամբ օժանդա-
կության
ժամկետը երկարացվել
է մինչև 13.10.2016թ.

Օժանդա-կության ժամկետը երկարացվել է մինչև 13.10.2018թ.
3 35 «Տոնուս Լես»
ՍՊԸ
«TONUS ELAST» ՄՍԳ
վկայագիր N787264
04.10.2012

02.10.2014
731 օր

մինչև 28.10.16թ
20.000
27.09.12թ.
Որոշում
N 0035 04.10.2012

Որոշում N 0035-Ե 03.10.2014թ
03.10.2014թ.
թիվ 0035-Ե որոշմամբ օժանդա-
կության
ժամկետը երկարացվել
է մինչև 28.10.2016թ.
4 36 Բայադերա Մենեջմենթ Լիմիթեդ «ЦЕЛЬСIЙ» ՄՍԳ
վկայագիր N1041018
08.10.2012

03.10.2014

25.10.2016
731 օր

մինչև 05.11.16թ.

մինչև 05.11.18թ.
20.000
08.10.12թ20.000 25.10.16թ
Որոշում
N 0036 12.10.2012

Որոշում N 0036-Ե 10.10.2014թ

Որոշում
N 07
10.10.2014թ

10.10.2014թ.
թիվ 0036-Ե որոշմամբ օժանդա-
կության
ժամկետը երկարացվել
է մինչև 05.11.2016թ.


07.11.2016թ. թիվ 08 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 05.11.2018թ.
5 37 «Նացիոնալնայա  վոդոչնայա կոմպանիա»
ՍՊԸ
Օղու շիշ Հաագայի համաձայ-
նագիր ՄԳ վկայագիր DM/071326
08.10.2012

03.10.2014

25.10.2016
731 օր

մինչև 05.11.16թ

մինչև 05.11.18թ.
20.000
08.10.12թ.


20.000 25.10.16թ
Որոշում
N 0037 12.10.2012

Որոշում N 0037-Ե 10.10.2014թ

Որոշում
 N 08 10.10.2014թ
10.10.2014թ.
թիվ 0037-Ե որոշմամբ օժանդա-
կության
ժամկետը երկարացվել
է մինչև 05.11.2016թ.


07.11.2016թ. թիվ 08 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 05.11.2018թ.
6 41 «Տոնուս Լես»
ՍՊԸ
«TROGE» ՄՍԳ
վկայագիր
N 12547
15.10.2012

02.10.2014
731 օր

մինչև 18.11.16թ
20.000
15.10.12թ.
Որոշում
N 0041 22.10.2012

Որոշում N0041-Ե 03.10.2014թ.
03.10.2014թ.
թիվ 0041-Ե որոշմամբ օժանդա-
կության
ժամկետը երկարացվել
է մինչև 18.11.2016թ.
7 51 Ջորջիո ԱՐՄԱՆԻ Ս.Պ.Ա., Միլան, Սվիս Բրենչ Մենդրիսիո GA ՄԳ
վկայագիր N832340
21.12.2012

15.01.2015
731 օր

մինչև 14.01.17թ
20.000
19.12.12թ.
Որոշում
N 0051 27.12.2012

Որոշում N 1 25.01.2015թ
25.01.2015թ.
թիվ 1
որոշմամբ օժանդա-
կության
ժամկետը երկարացվել
է մինչև 14.01.2017թ.
8 53 Ջորջիո ԱՐՄԱՆԻ Ս.Պ.Ա., Միլան, Սվիս Բրենչ Մենդրիսիո EA ՄԳ
վկայագիր N850892
21.12.2012


15.01.2015

25.02.2015
731 օր

մինչև 07.02.15թ.

մինչև 07.02.17թ
20.000
19.12.12թ.
Որոշում
N 0053 27.12.2012

Որոշում N 1 25.01.2015թ

Որոշում N 2 05.03.2015թ
25.01.2015թ.
թիվ 1
որոշմամբ օժանդա-
կության
ժամկետը երկարացվել
է մինչև 07.02.2015թ.

05.03.2015թ.
թիվ 2
որոշմամբ օժանդա-կության ժամկետը երկարացվել
է մինչև 07.02.2015թ.
9 54 Ջորջիո ԱՐՄԱՆԻ Ս.Պ.Ա., Միլան, Սվիս Բրենչ Մենդրիսիո EMPORIO
ARMANI
ՄԳ
վկայագիր N782614
21.12.2012

15.01.2015թ
731 օր

մինչև  14.01.17թ.
20.000
19.12.12թ.
Որոշում
N 0054 27.12.2012

Որոշում N 1 25.01.2015թ
25.01.2015թ.
թիվ 1
որոշմամբ օժանդա-
կության
ժամկետը երկարացվել
է մինչև
14.01.2017թ.
10 57 Ջորջիո ԱՐՄԱՆԻ Ս.Պ.Ա., Միլան, Սվիս Բրենչ Մենդրիսիո GIORGIO
ARMANI
ՄԳ
վկայագիր N522094
21.12.2012

15.01.2015
731 oր

մինչև 14.01.17թ.
20.000
26.04.05թ.
Որոշում
N 0057 27.12.2012

Որոշում
N 1 25.01.2015թ
GIORGIO ARMANI 25.01.2015թ.
թիվ 1
որոշմամբ օժանդա-
կության
ժամկետը երկարացվել
է մինչև
14.01.2017թ.
11 65 Ջորջիո ԱՐՄԱՆԻ Ս.Պ.Ա., Միլան, Սվիս Բրենչ Մենդրիսիո ARMANI ՄԳ
վկայագիր 833734
11.01.2013

15.01.2015
731 օր

մինչև 11.02.17թ
20.000
19.12.12թ.
Որոշում N 0065 18.01.2013թ.

Որոշում
N 1 25.01.2015թ
ARMANI 23.01.2015թ.
թիվ 1
որոշմամբ օժանդա-
կության
ժամկետը երկարացվել
 է մինչև
11.02.2017թ.
12 66 Ջորջիո ԱՐՄԱՆԻ Ս.Պ.Ա., Միլան, Սվիս Բրենչ Մենդրիսիո ARMANI
JUNIOR
ՄԳ
վկայագիր 813519
11.01.2013

15.01.2015
731 օր

մինչև 11.02.17թ
20.000
19.12.12թ.
Որոշում N 0066
18.01.2013թ.

Որոշում
N 1 25.01.2015թ
ARMANI JUNIOR 23.01.2015թ.
թիվ 1
որոշմամբ օժանդա-
կության
ժամկետը երկարացվել
 է մինչև
11.02.2017թ.
13 67 Ջորջիո ԱՐՄԱՆԻ Ս.Պ.Ա., Միլան, Սվիս Բրենչ Մենդրիսիո ARMANI COLLEZIONI ՄԳ
վկայագիր 758666
11.01.2013

15.01.2015
731 օր

մինչև 11.02.17թ
20.000
19.12.12թ.
Որոշում N 0067 18.01.2013թ.

Որոշում
N 1 25.01.2015թ
ARMANI COLLEZIONI 23.01.2015թ.
թիվ 1
որոշմամբ օժանդա-
կության
ժամկետը երկարացվել
 է մինչև
11.02.2017թ.
14 71 Ջորջիո ԱՐՄԱՆԻ Ս.Պ.Ա., Միլան, Սվիս Բրենչ Մենդրիսիո GA ՄԳ
վկայագիր 695685
11.01.2013

15.01.2015
731 օր

մինչև 11.02.17թ
20.000 26.04.05թ Որոշում N 0071 18.01.2013թ.

Որոշում
N 1 25.01.2015թ
25.01.2015թ.
թիվ 1
որոշմամբ օժանդա-
կության
ժամկետը երկարացվել
 է մինչև
11.02.2017թ.
15 72 Ջորջիո ԱՐՄԱՆԻ Ս.Պ.Ա., Միլան, Սվիս Բրենչ Մենդրիսիո AJ ՄԳ
վկայագիր 743296
11.01.2013

15.01.2015
731 օր

մինչև 11.02.17թ
20.000
19.12.12թ.
Որոշում N 0072 18.01.2013թ.

Որոշում
N 1 25.01.2015թ
25.01.2015թ.
թիվ 1
որոշմամբ օժանդա-
կության
ժամկետը երկարացվել
 է մինչև
11.02.2017թ.
16 73 Ջորջիո ԱՐՄԱՆԻ Ս.Պ.Ա., Միլան, Սվիս Բրենչ Մենդրիսիո AJ
ARMANI
JEANS
ՄԳ
վկայագիր 834108
11.01.2013

15.01.2015
731 oր

մինչև 11.02.17թ
20.000
19.12.12թ.
Որոշում N 0073 18.01.2013թ.

Որոշում
N 1 25.01.2015թ
25.01.2015թ.
թիվ 1
որոշմամբ օժանդա-
կության
ժամկետը երկարացվել
 է մինչև
11.02.2017թ.
17 74 Ջորջիո ԱՐՄԱՆԻ Ս.Պ.Ա., Միլան, Սվիս Բրենչ Մենդրիսիո AJ
ARMANI
 JEANS
ՄԳ
վկայագիր 743290
11.01.2013

15.01.2015
731 օր

մինչև 11.02.17թ
20.000
19.12.12թ.
Որոշում N 0074 18.01.2013թ.

Որոշում
N 1 25.01.2015թ
25.01.2015թ.
թիվ 1
որոշմամբ օժանդա-
կության
ժամկետը երկարացվել
 է մինչև
11.02.2017թ.
18 83 «ԲԱՅԵՐՍԴՈՐՖ» ԷՅՋԻ» «BDF & 4 dots device» ՄԳ
վկայագիր 1039951
27.09.2013

22.09.2015
731 օր

մինչև 27.10.17թ
20.000
26.09.13թ.
Որոշում N 0083 04.10.2013թ.

Որոշում
N 07 30.09.2015թ
30.09.2015թ.
թիվ 07
որոշմամբ ժամկետը երկարացվել
 է մինչև
27.10.2017թ.
19 84 «ԲԱՅԵՐՍԴՈՐՖ» ԷՅՋԻ» «BEIERSDORF» ՄԳ
վկայագիր 685988
27.09.2013

22.09.2015
731 օր

մինչև 27.10.17թ
20.000
26.09.13թ
Որոշում N 0084 04.10.2013թ.

Որոշում
N 07 30.09.2015թ
Beiersdorf 30.09.2015թ.
թիվ 07
 որոշմամբ ժամկետը երկարացվել
 է մինչև
27.10.2017թ.
20 85 «ԲԱՅԵՐՍԴՈՐՖ» ԷՅՋԻ» «EUCERIN» ՄԳ
վկայագիր 710661
27.09.2013

22.09.2015
731 օր

մինչև 27.10.17թ
20.000
26.09.13թ.
Որոշում N 0085
04.10.2013թ.

Որոշում
N 07 30.09.2015թ
EUCERIN 30.09.2015թ.
թիվ 07
 որոշմամբ ժամկետը երկարացվել
 է մինչև
27.10.2017թ.
21 87 «ԲԱՅԵՐՍԴՈՐՖ» ԷՅՋԻ» «HANSAPLAST» ՄՍԳ
վկայագիր 1153
27.09.2013

22.09.2015

03.12.2015
731 օր

մինչև 22.12.15թ.

մինչև 27.10.17թ
20.000
26.09.13թ.
Որոշում N 0087 04.10.2013թ.

Որոշում
N 07 30.09.2015թ

Որոշում N 09 10.12.2015թ.
30.09.2015թ.
թիվ 07
որոշմամբ ժամկետը երկարացվել
 է մինչև
22.12.2015թ

10.12.2015թ.
թիվ 09
որոշմամբ օժանդա-
կության
ժամկետը երկարացվել
 է մինչև
27.10.2017թ.
22 88 «ԲԱՅԵՐՍԴՈՐՖ» ԷՅՋԻ» «LABELLO» ՄԳ
վկայագիր 211773
27.09.2013

22.09.2015
731 օր

մինչև 27.10.17թ
20.000
26.09.13թ.
Որոշում N 0088 04.10.2013թ.

Որոշում
N 07 30.09.2015թ
LABELLO 30.09.2015թ.
թիվ 07 որոշմամբ ժամկետը երկարացվել
 է մինչև
27.10.2017թ
23 89 «ԲԱՅԵՐՍԴՈՐՖ» ԷՅՋԻ» «NIVEA» ՄՍԳ
վկայագիր
2617
27.09.2013

22.09.2015
731 oր

մինչև 27.10.17թ
20.000
26.09.13թ.
Որոշում N 0089
04.10.2013թ.

Որոշում
N 07 30.09.2015թ
30.09.2015թ.
թիվ 07 որոշմամբ ժամկետը երկարացվել
 է մինչև
27.10.2017թ.
24 90 «ԲԱՅԵՐՍԴՈՐՖ» ԷՅՋԻ» «НИВЕЯ» ՄԳ
վկայագիր 976486
27.09.2013

22.09.2015
731 օր

մինչև 27.10.17թ
20.000
26.09.13թ.
Որոշում N 0090
04.10.2013թ.

Որոշում
N 07 30.09.2015թ
30.09.2015թ.
թիվ 07 որոշմամբ ժամկետը երկարացվել
է մինչև
27.10.2017թ.
25 91 «ԲԱՅԵՐՍԴՈՐՖ» ԷՅՋԻ» «NIVEA» ՄԳ
վկայագիր 1108512
27.09.2013

22.09.2015
731 օր

մինչև 27.10.17թ
20.000
26.09.13թ.
Որոշում N 0091 04.10.2013թ.

Որոշում
N 07 30.09.2015թ
30.09.2015թ.
թիվ 07 որոշմամբ ժամկետը երկարացվել
է մինչև
27.10.2017թ.
26 92 «ԲԱՅԵՐՍԴՈՐՖ» ԷՅՋԻ» «NIVEA Creme» ՄԳ
վկայագիր 469478
27.09.2013

22.09.2015
731 օր

մինչև 27.10.17թ
20.000
26.09.13թ.
Որոշում N 0092 04.10.2013թ.

Որոշում
N 07 30.09.2015թ
30.09.2015թ.
թիվ 07 որոշմամբ ժամկետը երկարացվել
է մինչև
27.10.2017թ.
27 93 «ԲԱՅԵՐՍԴՈՐՖ» ԷՅՋԻ» «NIVEA MEN» ՄԳ
վկայագիր 1127437
27.09.2013

22.09.2015
731 օր

մինչև 27.10.17թ
20.000
26.09.13թ.
Որոշում
N 0093 04.10.2013թ.

Որոշում
N 07 30.09.2015թ
30.09.2015թ.
թիվ 07 որոշմամբ
ժ​ամկետը երկարացվել
 է մինչև
27.10.2017թ.
28 96 Բիոֆարմա ARIFON ՄՍԳ
վկայագիր
1020
15.10.2013

21.08.2015
731 օր

մինչև 18.10.17թ
20.000
24.09.13թ.
Որոշում N 0096 18.10.2013թ.

Որոշում
N 3 15.09.2015թ
15.09.2015թ.
թիվ 3
որոշմամբ օժանդա-կության ժամկետը երկարացվել
 է մինչև
18.10.2017թ.
29 97 Բիոֆարմա «ПЛОДЫ АРАРАТА» ՄՍԳ
վկայագիր
N 18272
15.10.2013

21.08.2015
731 օր

մինչև 18.10.17թ
20.000
24.09.13թ.
Որոշում N 0097
18.10.2013թ.

Որոշում
N 3 15.09.2015թ
15.09.2015թ.
թիվ 3
 որոշմամբ օժանդա-կության ժամկետը երկարացվել
 է մինչև
18.10.2017թ.
30 98 Բիոֆարմա BIVALOS ՄԳ
վկայագիր 598060
15.10.2013

21.08.2015
731 օր

մինչև 18.10.17թ
20.000
24.09.13թ.
Որոշում N 0098 18.10.2013թ.

Որոշում
N 3 15.09.2015թ
BIVALOS 15.09.2015թ.
թիվ 3
որոշմամբ օժանդա-կության ժամկետը երկարացվել
 է մինչև
18.10.2017թ.
31 99 Բիոֆարմա CORAXAN ՄԳ
վկայագիր 707103
15.10.2013

21.08.2015
731 օր

մինչև 18.10.17թ
20.000
24.09.13թ.
Որոշում N 0099 18.10.2013թ.

Որոշում
N 3 15.09.2015թ
CORAXAN 15.09.2015թ.
թիվ 3
 որոշմամբ օժանդա-կության ժամկետը երկարացվել
է մինչև
18.10.2017թ.
32 100 Բիոֆարմա КОРАКСАН ՄԳ
վկայագիր 763040
15.10.2013

21.08.2015
731 օր

մինչև 18.10.17թ
20.000
24.09.13թ.
Որոշում N 0100 18.10.2013թ.

Որոշում
N 3 15.09.2015թ
КОРАКСАН 15.09.2015թ.
թիվ 3
որոշմամբ օժանդա-կության ժամկետը երկարացվել
 է մինչև
18.10.2017թ.
33 101 Բիոֆարմա DIABETON ՄՍԳ
վկայագիր
1014
15.10.2013

21.08.2015
731 օր

մինչև 18.10.17թ
20.000
24.09.13թ.
Որոշում N 0101 18.10.2013թ.

Որոշում
N 3 15.09.2015թ
DIABETON 15.09.2015թ.
թիվ 3
որոշմամբ օժանդա-կության ժամկետը երկարացվել
 է մինչև
18.10.2017թ.
34 102 Բիոֆարմա ДИАБЕТОН ՄՍԳ
վկայագիր
1026
15.10.2013

21.08.2015
731 օր

մինչև 18.10.17թ
20.000
24.09.13թ.
Որոշում N 0102 18.10.2013թ.

Որոշում
N 3 15.09.2015թ
ДИАБЕТОН 15.09.2015թ.
թիվ 3
որոշմամբ օժանդա-
կության ժամկետը երկարացվել
 է մինչև
18.10.2017թ.
35 104 Բիոֆարմա DETRALEX ՄԳ
վկայագիր 452179
15.10.2013

21.08.2015
731 օր

մինչև 18.10.17թ.
20.000
24.09.13թ.
Որոշում N 0104
18.10.2013թ.

Որոշում
N 3 15.09.2015թ
DETRALEX 15.09.2015թ.
թիվ 3
 որոշմամբ օժանդա-կության ժամկետը երկարացվել
 է մինչև
18.10.2017թ.
36 105 Բիոֆարմա MELITOR ՄԳ
վկայագիր 809499
15.10.2013

21.08.2015
731 oր

մինչև 18.10.17թ.
20.000
24.09.13թ.
Որոշում N 0105 18.10.2013թ

Որոշում
N 3 15.09.2015թ
MELITOR 15.09.2015թ.
թիվ 3
որոշմամբ օժանդա-կության ժամկետը երկարացվել է մինչև
18.10.2017թ.
37 106 Բիոֆարմա МЕЛИТОР ՄԳ
վկայագիր 890987
15.10.2013

21.08.2015
731 օր

մինչև 18.10.17թ.
20.000
24.09.13թ.
Որոշում N 0106
18.10.2013թ.

Որոշում
N 3 15.09.2015թ
МЕЛИТОР 15.09.2015թ.
թիվ 3
որոշմամբ օժանդա-կության ժամկետը երկարացվել է մինչև
18.10.2017թ.
38 107 Բիոֆարմա НОЛИПРЕЛ ՄԳ
վկայագիր 716431
15.10.2013

21.08.2015
731 օր

մինչև 18.10.17թ.
20.000
24.09.13թ.
Որոշում N 0107 18.10.2013թ.

Որոշում
N 3 15.09.2015թ
НОЛИПРЕЛ 15.09.2015թ.
թիվ 3
 որոշմամբ օժանդա-կության ժամկետը երկարացվել է մինչև
18.10.2017թ.
39 108 Բիոֆարմա NOLIPREL ՄԳ
վկայագիր 443205
15.10.2013

21.08.2015
731 օր

մինչև 18.10.17թ.
20.000
24.09.13թ.
Որոշում N 0108 18.10.2013թ.

Որոշում
N 3 15.09.2015թ
NOLIPREL 15.09.2015թ.
թիվ 3 
որոշմամբ օժանդա-կության ժամկետը երկարացվել է մինչև 18.10.2017թ.
40 110 Բիոֆարմա PREDUCTAL ՄՍԳ
վկայագիր
1018
15.10.2013

21.08.2015
731 օր

մինչև 18.10.17թ.
20.000
24.09.13թ.
Որոշում N 0110 18.10.2013թ.

Որոշում
N 3 15.09.2015թ
PREDUCTAL 15.09.2015թ.
թիվ 3
 որոշմամբ օժանդա-կության ժամկետը երկարացվել է մինչև
18.10.2017թ.
41 111 Բիոֆարմա ПРЕСТАНС ՄԳ
վկայագիր 1003267
15.10.2013

21.08.2015
731 օր

մինչև 18.10.17թ.
20.000
24.09.13թ.
Որոշում N 0111 18.10.2013թ.

Որոշում
N 3 15.09.2015թ
ПРЕСТАНС 15.09.2015թ.
թիվ 3
որոշմամբ օժանդա-
կության ժամկետը երկարացվել է մինչև
18.10.2017թ.
42 112 Բիոֆարմա PRESTANCE ՄԳ
վկայագիր 923272
15.10.2013

21.08.2015
731 օր

մինչև 18.10.17թ.
20.000
24.09.13թ.
Որոշում N 0112
18.10.2013թ.

Որոշում
N 3 15.09.2015թ
PRESTANCE 15.09.2015թ.
թիվ 3
որոշմամբ օժանդա-կության ժամկետը երկարացվել է մինչև
18.10.2017թ.
43 114 Բիոֆարմա PRESTARIUM ՄԳ
վկայագիր 463153
15.10.2013

21.08.2015
731 օր

մինչև 18.10.17թ.


20.000
24.09.13թ.
Որոշում N 0114
18.10.2013թ.

Որոշում
N 3 15.09.2015թ
PRESTARIUM 15.09.2015թ.
թիվ 3
որոշմամբ օժանդակութ-յան ժամկետը երկարացվել է մինչև 18.10.2017թ.
44 115 Լե
Լաբորատուար Սերվիե
համակցված ապրանքային նշան ՄԳ
վկայագիր 549079
15.10.2013

21.08.2015
731 օր

մինչև 18.10.17թ.
20.000
24.09.13թ.
Որոշում N 0115 18.01.2013թ.

Որոշում
N 3 15.09.2015թ
15.09.2015թ.
թիվ 3
որոշմամբ օժանդակութ-յան ժամկետը երկարացվել է մինչև 18.10.2017թ.
45 116 Լե
Լաբորատուար Սերվիե
պատկերային ապրանքային նշան ՄԳ
վկայագիր 774295
15.10.2013

21.08.2015
731 օր

մինչև 18.10.17թ.
20.000
24.09.13թ.
Որոշում N 0116
18.01.2013թ.

Որոշում
N 3 15.09.2015թ
15.09.2015թ.
թիվ 3
որոշմամբ օժանդակութ-յան ժամկետը երկարացվել է մինչև 18.10.2017թ.
46 117 «Նեմիրոֆ Ինթելեքթյուըլ Փրոփըրթի Իսբելիշմնթ» «NEMIROFF» ՄԳ
վկայագիր 739116
17.10.2013

21.10.2015
731 օր

մինչև 20.11.17թ
20.000
14.05.12թ.
Որոշում N 0117 25.10.2013թ.

Որոշում
N 8 27.10.2015թ
NEMIROFF 27.10.2015թ.
թիվ 8
որոշմամբ օժանդակութ-յան ժամկետը երկարացվել է մինչև
20.11.2017թ
47 119 «Սովալ» ՍՊԸ «WILD FRUIT» ՄՍԳ
վկայագիր 20559
12.12.2013

09.12.2015
731 օր

Մինչև 18.11.18թ
20.000 12.12.13թ Որոշում
N 0119 19.12.2013թ.

Որոշում
N 10 10.12.2015թ.
10.12.2015թ.
թիվ 10
որոշմամբ օժանդակութ-յան ժամկետը երկարացվել է մինչև
18.01.2018թ
48 125 «Շել Բրենդս Ինթերնեյշնլ
ԱԳ»
«SHELL» ՄՍԳ
վկայագիր
849
01.02.2014

05.02.2016
731 օր
մինչև 28.02.16

731 օր մինչև 28.02.18
20.000
17.01.14թ.
Որոշում
N 0125
06.02.2014թ.
15.02.2016թ.
թիվ  02
որոշմամբ օժանդակութ-յան ժամկետը երկարացվել է մինչև
28.02.2018թ
49 126 «Շել Բրենդս Ինթերնեյշնլ
ԱԳ»
Պատկերային ապրանքային նշան ՄՍԳ
վկայագիր
847
01.02.2014

05.02.2016
731 օր
մինչև 28.02.16

731 օր մինչև 28.02.16
20.000
17.01.14թ.
Որոշում
N 0126
06.02.2014թ.

Որոշում
N 03 15.02.2016թ.
15.02.2016թ.
 թիվ 03
որոշմամբ օժանդակութ-յան ժամկետը երկարացվել է մինչև  28.02.2018թ
50 156 Շվեդիշ Մատչ Լայթերս ԲՎ «Cricket» ՄՍԳ վկայագիր N650787 08.05.2014 731 օր

մինչև 19.06.16
20.000
08.05.14թ
Որոշում N 0156
15.05.2014թ.

51 157 «Լաբորատուար
 Դը Բիոլոժի Վեժետալ
Իվ Ռոշե»
«COMME UNE EVIDENCE> ՄՍԳ վկայագիր 800176 12.05.2014 731 օր

մինչև 19.06.16
20.000
18.04.14թ
Որոշում N 0157
19.05.2014թ.
COMME UNE EVIDENCE
52 158 «Հուգո Բոսս Թրեյդմարկ Մենեջմենթ
Ընդ Քո Քեյ Ջի»
«HUGO» ՄՍԳ վկայագիր 604808 15.05.2014 731 օր

մինչև 19.06.16
20.000
13.05.14թ.
Որոշում N 0158
22.05.2014թ.
HUGO
53 159 «Հուգո Բոսս Թրեյդմարկ Մենեջմենթ
Ընդ Քո Քեյ Ջի»
«HUGO BOSS» ՄՍԳ վկայագիր N 482758 15.05.2014 731 օր

մինչև 19.06.16
20.000
13.05.14թ.
Որոշում N 0159
22.05.2014թ.
HUGO BOSS
54 160 «Հուգո Բոսս Թրեյդմարկ Մենեջմենթ Ընդ Քո Քեյ Ջի» «BOSS» ՄՍԳ վկայագիր N488013 15.05.2014 731 օր

մինչև 19.06.16
20.000
13.05.14թ.
Որոշում N 0160
22.05.2014թ.
BOSS
55 163 «Լյուքս Էռա գրուպ» «Сода» ՄՍԳ վկայագիր 21605 06.08.2014 731 օր

մինչև 04.09.16
20.000
05.08.14թ.
Որոշում N 0163
11.08.2014թ.

56 164 «Վմ.ՌԻԳԼՒ Ջր. Քամփնի» «ORBIT» ՄՍԳ վկայագիր N57 29.08.2014

02.02.2016
500 օր
մինչև 24.01.16

731 օր մինչև 24.01.18
20.000
21.08.14թ.
Որոշում
N0164
04.09.2014թ.

Որոշում
 N01 15.02.2016թ.
15.02.2016թ.
թիվ  01
որոշմամբ օժանդակության ժամկետը երկարացվել է մինչև  24.01.2018թ
57 165 Հայատ Քիմյա Սանայի Ա.Շ «PAPIA» ՄՍԳ վկայագիր N 12574 06.09.2014 731 օր

             մինչև 07.10.16             
20.000 02.07.14թ. Որոշում N 0165
11.09.2014թ.
58 166 Հայատ Քիմյա Սանայի Ա.Շ «TENO» ՄԳ վկայագիր 1088412 06.09.2014 731 օր

մինչև 07.10.16
20.000
02.07.14թ.
Որոշում N 0166
11.09.2014թ.
59 167 Հայատ Քիմյա Սանայի Ա.Շ «MOLFIX» ՄԳ վկայագիր N 6554 06.09.2014 731 օր

մինչև 07.10.16
20.000
02.07.14թ.
Որոշում N 0167
11.09.2014թ.
60 168 Հայատ Քիմյա Սանայի Ա.Շ «MOLPED» ՄՍԳ վկայագիր N6891 06.09.2014 731 օր

մինչև 07.10.16
20.000
02.07.14թ.
Որոշում N 0168
11.09.2014թ.

61 169 Հայատ Քիմյա Սանայի Ա.Շ «BINGO» ՄՍԳ վկայագիր 3677 06.09.2014 731 օր

մինչև 07.10.16
20.000
02.07.14թ.
Որոշում N 0169
11.09.2014թ.

62 170 Հայատ Քիմյա Սանայի Ա.Շ «JOLY» ՄՍԳ վկայագիր N7624 25.09.2014 731 օր

մինչև 07.10.16
20.000
02.07.14թ.
Որոշում N 0170
01.10.2014թ
 
63 171 Հայատ Քիմյա Սանայի Ա.Շ «BEBEM» ՄՍԳ վկայագիր N6620 30.09.2014 731 օր

մինչև 07.10.16
20.000
02.07.14թ.
Որոշում N 0171
01.10.2014թ.

64 172 «Մենու ասոցիացիա» «YOUMAY» ՄՍԳ վկայագիր N21749 01.10.2014 731 օր

մինչև 26.10.2016թ.
20.000
02.07.14թ.
Որոշում N 0172
03.10.2014թ
 
65 173 «Բայադերա Մենեջմենթ Լիմիթեդ» «Rada» ՄՍՀԿ ՄԲ Վկայագիր 1087385 03.10.2014

25.10.2016թ
731 օր

մինչև 03.11.2016թ

Մինչև 03.11.2018
20.000
03.10.14թ.

20.000  25.10.16թ
Որոշում N 0173
10.10.2014թ

Որոշում N 06 07.11.2016թ
 
07.11.2016թ. թիվ 06 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 03.11.2018թ.
66 174 «Բայադերա Մենեջմենթ Լիմիթեդ» «ЦЕЛЬСIЙ» ՄՍՀԿ ՄԲ Վկայագիր 1084738 03.10.2014

25.10.2016թ
731 օր

մինչև 03.11.2016թ

Մինչև 03.11.2018
20.000
03.10.14թ.

20.000 25.10.16թ
Որոշում N 0174
10.10.2014թ

Որոշում
 N 03 07.11.2016թ

07.11.2016թ. թիվ 06 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 03.11.2018թ.
67 175 «Բայադերա Մենեջմենթ Լիմիթեդ» «Байка» ՄՍՀԿ ՄԲ Վկայագիր 947337 03.10.2014 731 օր

մինչև 03.11.2016թ
20.000
03.10.14թ.
Որոշում N 0175
10.10.2014թ
 
68 176 «Էդվարդ Նահապետյան» ԱՁ «Fragrance World» ՄՍԳ Վկայագիր 21965 14.11.2014 731 օր

մինչև 16.12.2016թ.
20.000
14.11.14թ.
Որոշում N 0176
20.11.2014թ

69 177 «Էդվարդ Նահապետյան» ԱՁ «Fragrance World» ՄՍԳ Վկայագիր 21966 14.11.2014 731 օր

մինչև 16.12.2016թ.
20.000
14.11.14թ.
Որոշում N 0177
20.11.2014թ
 
70 178 «Մետալ Լևո գրուպ» ՍՊԸ «GaKa» ՄՍԳ Վկայագիր 18812 17.11.2014 731 օր

մինչև 16.12.2016թ.
20.000
20.11.14թ.
Որոշում N 0178
21.11.2014թ

«Ապրանքային նշանների նկատմամբ իրավունքների փոխանցումը գրանցելու մասին» 12.05.2016թ. թիվ 1695 որոշմամբ «GeKa» ապրանքային նշանի նկատմամբ իրավունքները ամբողջ ծավալով փոխանցվել են «Բամելեքս» ՍՊ ընկերության:
71 179 «Բայադերա Մենեջմենթ Լիմիթեդ» «КОЗАЦЬКА РАДА» ՄՍԳ Վկայագիր 21742 18.11.2014

25.10.2016թ
731 օր

մինչև 16.12.2016թ.

Մինչև 16.12.2018թ
20.000
18.11.14թ.

20.000 25.10.16թ
Որոշում N 0179
21.11.2014թ

Որոշում
 N04 07.11.2016թ
 
07.11.2016թ. թիվ 04 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 16.12.2018թ.
72 180 «Բայադերա Մենեջմենթ Լիմիթեդ»,  «Նացիոնալնա գորիլչանա կոմպանիյա» «КОЗАЦЬКА РАДА» ՄՍԳ Վկայագիր 21741 18.11.2014

25.10.2016թ
731 օր

մինչև 16.12.2016թ.

Մինչև 16.12.2018թ
20.000
18.11.14թ.

20.000 25.10.16թ
Որոշում N 0180
21.11.2014թ

Որոշում
 N05 07.11.2016թ

07.11.2016թ. թիվ 05 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 16.12.2018թ.
73 181 «Մերի Քեյ» «МЕРИ КЕЙ» ՄՍԳ Վկայագիր 15749 09.12.2014 731 օր

մինչև 06.01.2017թ.
20.000
20.11.14թ.
Որոշում N 0181
15.12.2014թ

74 182 «Մերի Քեյ» «Таймвайз» ՄՍԳ Վկայագիր 15751 09.12.2014 731 օր

մինչև 06.01.2017թ.
20.000
20.11.14թ.
Որոշում N 0182
15.12.2014թ

75 183 «Մերի Քեյ» «SATIN LIPS» ՄՍԳ Վկայագիր 14847 09.12.2014 731 օր

մինչև 06.01.2017թ.
20.000
20.11.14թ.
Որոշում N 0183
15.12.2014թ
 
76 184 «Մերի Քեյ» «BELARA» ՄՍԳ Վկայագիր 14497 09.12.2014 731 օր

մինչև 06.01.2017թ.
20.000
20.11.14թ.
Որոշում N 0184
15.12.2014թ

77 185 «Մերի Քեյ» «MK MEN» ՄՍԳ Վկայագիր 14668 09.12.2014 731 օր

մինչև 06.01.2017թ.
20.000
20.11.14թ.
Որոշում N 0185
15.12.2014թ
 
78 186 «Մերի Քեյ» «MARY KAY» ՄՍԳ Վկայագիր 10855 09.12.2014 731 օր

մինչև 06.01.2017թ.
20.000
20.11.14թ.
Որոշում N 0186
15.12.2014թ

79 187 «Մերի Քեյ» «TIMEWISE» ՄՍԳ Վկայագիր 10853 09.12.2014 731 օր

մինչև 06.01.2017թ.
20.000
20.11.14թ.
Որոշում N 0187
15.12.2014թ

80 188 «Մերի Քեյ» «JOURNEY» ՄՍԳ Վկայագիր 14908 09.12.2014 731 օր

մինչև 06.01.2017թ.
20.000
20.11.14թ.
Որոշում N 0188
15.12.2014թ

81 189 «Մերի Քեյ» «МЭРИ КЕЙ» ՄՍԳ Վկայագիր 15750 09.12.2014 731 օր

մինչև 06.01.2017թ.
20.000
20.11.14թ.
Որոշում N 0189
15.12.2014թ
 
82 190 «Մերի Քեյ» «MARY KAY» ՄՍԳ Վկայագիր 15885 09.12.2014 731 օր

մինչև 06.01.2017թ.
20.000
20.11.14թ.
Որոշում N 0190
15.12.2014թ
83 191 «Մերի Քեյ» «SATIN HANDS» ՄՍԳ Վկայագիր 14846 09.12.2014 731 օր

մինչև 06.01.2017թ.
20.000
20.11.14թ.
Որոշում N 0191
15.12.2014թ
 
84 194 «Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա» LEXUS ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր 4752 17.12.2014 731 օր

մինչև 17.02.2017թ.
20.000
17.12.14թ
Որոշում N 0194
27.01.2015թ.

85 195 «Սելջին Քորփորեյշն Դելավեր Նահանգի կորպորացիա» OTEZLA ՄԳ վկայագիր 1131449 17.02.2014 731 օր

մինչև 23.03.2017թ
20.000
11.02.15թ.
Որոշում N 0195
24.02.2015թ.
OTEZLA
 
86 196 «Սելջին Քորփորեյշն Դելավեր Նահանգի կորպորացիա» ISTODAX ՄԳ վկայագիր 977321 17.02.2015 731 օր

մինչև 23.03.2017թ
20.000
11.02.15թ.
Որոշում N 0196
24.02.2015թ.


87 197 «Սելջին Քորփորեյշն Դելավեր Նահանգի կորպորացիա» IMNOVID ՄԳ վկայագիր 1076350 17.02.2015 731 օր

մինչև 23.03.2017թ
20.000
11.02.15թ.
Որոշում N 0197
24.02.2015թ.
IMNOVID
 
88 198 «Սելջին Քորփորեյշն Դելավեր Նահանգի կորպորացիա» CELGENE ՄԳ վկայագիր 837040 17.02.2015 731 օր

մինչև 23.03.2017թ
20.000
11.02.15թ.
Որոշում N 0198
24.02.2015թ.


89 199 «Սելջին Քորփորեյշն Դելավեր Նահանգի կորպորացիա» VIDAZA ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր 13630 17.02.2015 731 օր

մինչև 23.03.2017թ
20.000
11.02.15թ.
Որոշում N 0199
24.02.2015թ.

 
90 200 «Սելջին Քորփորեյշն Դելավեր Նահանգի կորպորացիա» THALIDOMIDE CELGENE ՄԳ վկայագիր 982991 17.02.2015 731 օր

մինչև 23.03.2017թ
20.000
11.02.15թ.
Որոշում N 0200
24.02.2015թ.

THALIDOMIDE CELGENE

91 201 «Սելջին Քորփորեյշն Դելավեր Նահանգի կորպորացիա» REVLIMID ՄԳ վկայագիր 943486 17.02.2015 731 օր

մինչև 23.03.2017թ
20.000
11.02.15թ.
Որոշում N 0201
24.02.2015թ.
REVLIMID

 
92 202 «Սելջին Քորփորեյշն Դելավեր Նահանգի կորպորացիա» POMALYST ՄԳ վկայագիր 1135445 17.02.2015 731 օր

մինչև 23.03.2017թ
20.000
11.02.15թ.
Որոշում N 0202
24.02.2015թ.
POMALYST

93 203 «Սելջին Քորփորեյշն Դելավեր Նահանգի կորպորացիա» REVLIMID ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր 13084 17.02.2015 731 օր

մինչև 23.03.2017թ
20.000
11.02.15թ.
Որոշում N 0203
24.02.2015թ.
REVLIMID

 
94 204 «Սելջին Քորփորեյշն Դելավեր Նահանգի կորպորացիա» THALOMID ՄԳ վկայագիր 949113 17.02.2015 731 օր

մինչև 23.03.2017թ
20.000
11.02.15թ.
Որոշում N 0204
24.02.2015թ.
THALOMID

95 205 «Սելջին Քորփորեյշն Դելավեր Նահանգի կորպորացիա» CELGENE ՄԳ վկայագիր 820013 17.02.2015 731 օր

մինչև 23.03.2017թ
20.000
11.02.15թ.
Որոշում N 0205
24.02.2015թ.
CELGENE  
96 206 «Աբրաքսիս Բայըուսայընս» ABRAXANE ՄԳ վկայագիր 920690 17.02.2015 731 օր

մինչև 23.03.2017թ
20.000
11.02.15թ.
Որոշում N 0206
24.02.2015թ.
ABRAXANE

97 207 Ջորջիո ԱՐՄԱՆԻ Ս.Պ.Ա., Միլան, Սվիս Բրենչ Մենդրիսիո պատկերային ապրանքային նշան ՄԳ վկայագիր 1030935 24.02.2015 731 օր

մինչև 30.03.2017թ
20.000
04.02.15թ.
Որոշում N 0207
03.03.2015թ.
  
98 208 Ջորջիո ԱՐՄԱՆԻ Ս.Պ.Ա., Միլան, Սվիս Բրենչ Մենդրիսիո պատկերային ապրանքային նշան ՄԳ վկայագիր 463816 24.02.2015 731 օր

մինչև 30.03.2017թ
20.000
04.02.15թ.
Որոշում N 0208
03.03.2015թ.


99 209 Ջորջիո ԱՐՄԱՆԻ Ս.Պ.Ա., Միլան, Սվիս Բրենչ Մենդրիսիո համակցված ապրանքային նշան ՄԳ վկայագիր 1028641 24.02.2015 731 օր

մինչև 30.03.2017թ
20.000
04.02.15թ.
Որոշում N 0209
03.03.2015թ.
         
100 210 Ջորջիո ԱՐՄԱՆԻ Ս.Պ.Ա., Միլան, Սվիս Բրենչ Մենդրիսիո համակցված ապրանքային նշան ՄԳ վկայագիր 1134179 24.02.2015 731 օր

մինչև 30.03.2017թ
20.000
04.02.15թ.
Որոշում N 0210
03.03.2015թ.101 211 Ջորջիո ԱՐՄԱՆԻ Ս.Պ.Ա., Միլան, Սվիս Բրենչ Մենդրիսիո համակցված ապրանքային նշան ՄԳ վկայագիր 1162783 24.02.2015 731 օր

մինչև 30.03.2017թ
20.000
04.02.15թ.
Որոշում N 0211
03.03.2015թ.
 
102 212 Ջորջիո ԱՐՄԱՆԻ Ս.Պ.Ա., Միլան, Սվիս Բրենչ Մենդրիսիո ARMANI ՄԳ վկայագիր 502876 24.02.2015 731 օր

մինչև 30.03.2017թ
20.000
04.02.15թ.
Որոշում N 0212
03.03.2015թ.
ARMANI
103 213 «Եվրոմաքս»
 ՍՊԸ
BONDIT ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 22646 26.03.2015 731 օր

մինչև 22.04.2017թ
20.000
25.03.15թ.
Որոշում N 0213
01.04.2015թ

  
104 214 «Օրմա-Ար»
ՍՊԸ
ORMA ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 10384 09.04.2015 731 օր

մինչև 10.05.2017թ
20.000
07.04.15թ
Որոշում N 0214
15.04.2015թ.
105 215 «WILO-SE» WILO ՄԳ վկայագիր թիվ 18753 10.04.2015 731 օր

մինչև 10.05.2017թ
20.000
07.04.15թ
Որոշում N 0215
15.04.2015թ.


  
106 216 «ԶՖ
Ֆրիդրիխս-հաֆեն» ԱԳ ընկերություն 
BOGE ՄԳ վկայագիր թիվ 387256 07.04.2015 731 օր

մինչև 10.05.2017թ
20.000
17.02.15թ
Որոշում N 0216
15.04.2015թ.

107 217 «ԶՖ Ֆրիդրիխս-հաֆեն» ԱԳ ընկերություն  ZF PARTS ՄԳ վկայագիր թիվ 971939 07.04.2015 731 օր

մինչև 10.05.2017թ
20.000
17.02.15թ
Որոշում N 0217
15.04.2015թ.
 
108 218 «ԶՖ Ֆրիդրիխս-հաֆեն» ԱԳ ընկերություն  ZF ՄԳ վկայագիր թիվ 729133 07.04.2015 731 օր

մինչև 10.05.2017թ
20.000
17.02.15թ
Որոշում N 0218
15.04.2015թ.

109 219 «ԶՖ Ֆրիդրիխսհաֆեն» ԱԳ ընկերություն  SACHS ՄԳ վկայագիր թիվ 933694 07.04.2015 731 օր

մինչև 10.05.2017թ
20.000
17.02.15թ
Որոշում N 0219
15.04.2015թ.


SACHS


  
110 221 «Դաբուր
Ինդիա
Լիմիթիդ» 
DABUR ՄՍԳ վկայագիր թիվ 21616 29.04.2015 731 օր

մինչև 30.05.2017թ
20.000
27.04.15թ
Որոշում N 0221
15.04.2015թ.

111 222 «Ֆենոքս»ԳԱ
ՍՊԸ 
FENOX ՄԳ ՄԲ
 վկայագիր թիվ 912580
04.05.2015 731 օր

մինչև 30.05.2017թ
20.000
11.04.15թ
Որոշում N 0222
15.04.2015թ


112 223 «Սայհիլլ Քոմմերշլ լիմիթեդ»  Мягков ՄԳ վկայագիր թիվ 1077612 08.06.2015 731 օր

մինչև 03.07.2017թ
20.000
01.06.15թ
Որոշում N 0223
12.06.2015թ


113 224 «Սիներգիա մարկետ» Беленькая ՄԳ վկայագիր թիվ 811365 08.06.2015 731 օր

մինչև 03.07.2017թ
20.000
01.06.15թ
Որոշում N 0224
12.06.2015թ114 225 «Սիներգիա մարկետ»  Беленкая ՄԳ վկայագիր թիվ 817635 08.06.2015 731 օր

մինչև 03.07.2017թ
20.000
01.06.15թ
Որոշում N 0225
12.06.2015թ


115 226 «Սայհիլլ Քոմմերշլ լիմիթեդ» Myagkov ՄԳ վկայագիր թիվ 1080996 08.06.2015 731 օր

մինչև 03.07.2017թ
20.000
01.06.15թ
Որոշում N 0226
12.06.2015թ

Myagkov

116 227 «Եվրոմաքս»
 ՍՊԸ
RODEX ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 22654 24.06.2015 731 օր

մինչև 20.07.2017թ
20.000
23.06.15թ.
Որոշում N 0227
30.06.2015թ
117 228 «Եվրոմաքս»
ՍՊԸ
HERLY ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 22659 24.06.2015 731 օր

մինչև 20.07.2017թ
20.000
23.06.15թ.
Որոշում N 0228
30.06.2015թ
118 229 «Եվրոմաքս»
ՍՊԸ
RTRMAX ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 22656 24.06.2015 731 օր

մինչև 20.07.2017թ
20.000
23.06.15թ.
Որոշում N 0229
30.06.2015թ
119 230 «Եվրոմաքս»
ՍՊԸ
AKFIX
MASTER
OF
SOLUTIONS
ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 22650 24.06.2015 731 օր

մինչև 20.07.2017թ
20.000
23.06.15թ.
Որոշում N 0230
30.06.2015թ
120 231 «Եվրոմաքս» 
 ՍՊԸ
ANURA ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 22651 24.06.2015 731 օր

մինչև 20.07.2017թ
20.000
23.06.15թ.
Որոշում N 0231
30.06.2015թ
121 232 «Բիոֆարմա» COAXIL ՄՍԳ վկայագիր թիվ 617996 21.08.2015 731 օր

մինչև 29.09.2017թ
20.000
10.07.15թ.
Որոշում N 0232
31.08.2015թ
COAXIL
122 233 «Բիոֆարմա» КОАКСИЛ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 616608 21.08.2015 731 օր

մինչև 29.09.2017թ
20.000
10.07.15թ.
Որոշում N 0233
31.08.2015թ
КОАКСИЛ
123 234 «Կիևի թղթա-ստվարա-թղթային կոմբինատ» ОБУХОВ ՄԳ վկայագիր թիվ 1022498 05.09.2015 731 օր

մինչև 01.10.2017թ
20.000
04.09.15թ.
Որոշում N 0234
10.09.2015թ
124 235 «Ռոբերտո
Պլյուս» ՍՊԸ
CUDDSIES ՄՍԳ վկայագիր թիվ 17396 24.09.2015 731 օր

մինչև 16.10.2017թ
20.000
24.09.15թ.
Որոշում N 0235
30.09.2015թ

125 236 «Ռոբերտո
 Պլյուս» ՍՊԸ
Niva ՄՍԳ վկայագիր թիվ 17397 24.09.2015 731 օր

մինչև 16.10.2017թ
20.000
24.09.15թ.
Որոշում N 0236
30.09.2015թ

126 237 «Ռոբերտո
Պլյուս» ՍՊԸ
Sunny Lady ՄՍԳ վկայագիր թիվ 18637 24.09.2015 731 օր

մինչև 16.10.2017թ
20.000
24.09.15թ.
Որոշում N 0237
30.09.2015թ

127 238 «Ռոբերտո
Պլյուս» ՍՊԸ
Sunny Girl ՄՍԳ վկայագիր թիվ 16258 24.09.2015 731 օր

մինչև 16.10.2017թ
20.000
24.09.15թ.
Որոշում N 0238
30.09.2015թ

128 239 «Տերրա Ֆուդ Մենեջմենթ Քոմփանի Լիմիթեդ» Тульчинка ՄԳ վկայագիր թիվ 1188444 03.12.2015 731 օր մինչև 02.01.18թ 20.000
25.11.15թ.
Որոշում N 0239
10.12.2015թ.


129 240 «Տերրա Ֆուդ Մենեջմենթ Քոմփանի Լիմիթեդ» Тульчинка ՄԳ վկայագիր թիվ 966371 03.12.2015 731 օր
մինչև 02.01.18թ
20.000
27.11.15թ.
Որոշում N 0240
10.12.2015թ.
130 241 «Մարտին Սթար» М МАРТИН ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ  23945 03.03.2016 731 օր մինչև 06.04.18թ 20.000
03.03.16թ.
Որոշում N 0241
15.03.2016թ.
131 242 «Չիվաս Հոլդինգս Լիմիթիդ» CHIVALRY ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 14829 02.03.2016 731 օր
մինչև 13.04.18թ
20.000
01.03.16թ.
Որոշում N 0242
23.03.2016թ.

132 243 «Չիվաս Հոլդինգս Լիմիթիդ» CHIVAS REGAL ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 1632 02.03.2016 731 օր մինչև 13.04.18թ 20.000
01.03.16թ.
Որոշում N 0243
15.03.2016թ.

133 244 «Չիվաս Հոլդինգս Լիմիթիդ» CHIVAS ՄԳ վկայագիր թիվ 957304 02.03.2016 731 օր
մինչև 13.04.18թ
20.000
01.03.16թ.
Որոշում N 0244
23.03.2016թ.
CHIVAS

134 245 «Չիվաս Հոլդինգս Լիմիթիդ» LIVE WITH CHIVALRY ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 14830 02.03.2016 731 օր մինչև 13.04.18թ 20.000
01.03.16թ.
Որոշում N 0245
15.03.2016թ.135 246 «Չիվաս Հոլդինգս Լիմիթիդ» CHIVAS REGAL GOLD SIGNATURE  ՄԳ վկայագիր թիվ 817204 02.03.2016 731 օր
մինչև 13.04.18թ
20.000
01.03.16թ.
Որոշում N 0246
23.03.2016թ.
CHIVAS REGAL GOLD SIGNATURE

136 247 «Չիվաս Հոլդինգս Լիմիթիդ» CHIVAS REGAL BLENDED SCOTCH WHISKY AGED 12 YEARS ՄԳ վկայագիր թիվ
1002440
02.03.2016 731 օր մինչև 13.04.18թ 20.000
01.03.16թ.
Որոշում N 0247
23.03.2016թ.


137 248 «Չիվաս Հոլդինգս Լիմիթիդ»
ՄԳ վկայագիր թիվ 1020283 02.03.2016 731 օր
մինչև 13.04.18թ
20.000
01.03.16թ.
Որոշում N 0248
23.03.2016թ.


138 249 «Բիոֆարմա» ПРЕДУКТАЛ ՄԳ վկայագիր թիվ 616611 16.03.2016 731 օր մինչև 13.04.18թ 20.000
11.03.16թ
Որոշում N 0249
23.03.2016թ.


139 250 «Բիոֆարմա» ДЕТРАЛЕКС ՄԳ վկայագիր թիվ 616609 16.03.2016 731 օր
մինչև 13.04.18թ
20.000
11.03.16թ
Որոշում N 0250
23.03.2016թ.


140 251 «Բիոֆարմա» ПРЕСТАРИУМ ՄԳ վկայագիր թիվ 616613 16.03.2016 731 օր մինչև 13.04.18թ 20.000
11.03.16թ
Որոշում N 0251
23.03.2016թ.
141 252 «Մոնկլեր Բ Ը» MONCLER ՄԳ վկայագիր թիվ 978819 07.04.2016 731 օր
մինչև 10.05.18թ
20.000
04.04.16թ
Որոշում N 0252
14.04.2016թ
MONCLER
142 253 «Մոնկլեր Բ Ը» MONCLER 07.04.2016 731 օր
մինչև 10.05.18թ
20.000
04.04.16թ
Որոշում N 0253
14.04.2016թ.
143 254 «Մոնկլեր Բ Ը» MONCLER 07.04.2016 731 օր
մինչև 10.05.18թ
20.000
04.04.16թ
Որոշում N 0254
14.04.2016թ
144 255 Սեյրան Պողոսյան Ֆիլտրով սիգարետ(գյուտ) ՀՀ ՄՍԳ արտոնագիր թիվ 2881A 28.04.2016թ 731 օր
մինչև 09.06.2018թ
20.000
26.04.16թ
Որոշում N 0255
10.05.2016թ

145 256 Սեյրան Պողոսյան Ծխախոտի հատիկ ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 335S 28.04.2016թ 731 օր
մինչև 09.06.2018թ
20.000
26.04.16թ
Որոշում N 0256
10.05.2016թ

146 257 Ռաշն ստանդարտ ինթելեքչուալ փրթփերթի հոլդինգս ԱԳ РУССКИЙ СТАНДАРТ ՄԳ վկայագիր թիվ736105 19.05.2016թ 731 օր
մինչև 18.06.2018թ
20.000
17.05.16թ
Որոշում N 0257
26.05.2016թ.


147 258 «Գազ Սուզան Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ GARMIRAN ՄՍԳ վկայագիր թիվ24398 17.06.2016թ 731 օր
մինչև 18.07.2018թ
20.000
17.06.16թ
Որոշում N 0258
24.06.2016թ.
148 259 Վլաքթոր Թրեյդինգ Լիմիթիդ  ЗЕЛЕНАЯ МАРКА ГЛАВСПИРТТРЕСТ ZELYONAYA MARKA GLAVSPIRTTREST ՄՍԳ վկայագիր թիվ10470 23.06.2016թ 731 օր
մինչև 18.07.2018թ
20.000
15.06.16թ
Որոշում N 0259
28.06.2016թ
149 260 Վլաքթոր Թրեյդինգ Լիմիթիդ Талька ՄԳ վկայագիր թիվ1250058 13.07.2016թ 731 օր
մինչև 10.08.2018թ
20.000
12.07.16թ
Որոշում N 0260
18.07.2016թ
150 261 «Պարլամենտ Դիստրիբյսւշն» ՍՊԸ  ПАРЛАМЕНТ ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ9433 12.07.2016թ 731 օր
մինչև 10.08.2018թ
20.000
07.07.16թ
Որոշում N 0261
18.07.2016թ
151 262 Կասիո Կեյսանկի Կաբուշիկի Կաիշա CASIO ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 3135 14.07.2016թ 731 օր
մինչև 15.08.2018թ
20.000
08.07.16թ
Որոշում N 0262
18.07.2016թ
152 263 «Թրաստ Փիփլ» ՍՊԸ  ROYCE PROFESSIONAL TOOLS ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ23363 09.09.2016թ 731 օր
մինչև 09.10.2018թ
20.000
02.08.16թ
Որոշում N 0263
15.09.2016թ
153 264 «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ
ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 24586 06.12.2016թ 731 օր
մինչև 07.01.2019թ
20.000
05.11.16թ
Որոշում N 0264
12.12.2016թ