Մ.Ս. օբյեկտների գրանցամատյանում հաշվառված ապրանքային նշանները ԵՎ նրանց իրավատերերը Հայաստանի Հանրապետությունում
ՎԵՐԱԴԱՍ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆԻ ԷՋ

N Գ/Մ
հաշվառ-ման համար
Մտավոր
սեփակա-նության
օբյեկտի
իրավատերը
Մտավոր
սեփակա-նության օբյեկտը
Մտավոր սեփակա-նությունը հաստատող փաստա-թուղթը Դիմումի ներկա-յացման ամսաթիվը Մաքսային մարմինների
կողմից
ակնկալվող օժանդա
կության ժամանակա-հատվածը
Վճարված պետ.
տուրքի գումարը և ամսաթիվը
Այլ
տեղեկութ-յուններ
Ապրանքային
նշան
Ծանոթություն
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 31 Սվյատոսլավ Իգորևիչ Նեչիտայլոյի Хлìбний Дар ՄՍԳ
վկայագիր N943069
10.09.2012թ.

09.09.2014թ.

17.10.2016թ.
731 օր

մինչև 13.10.2016թ.

մինչև
01.10.2017թ.
20.000
23.05.2012թ.
Որոշում
N 0031 18.09.2012թ.
                     
Որոշում
N 0031-Ե 11.09.2014թ.

Որոշում
N 01
24.10.2016թ.
11.09.2014թ.
թիվ 0031-Ե որոշմամբ օժանդակության
ժամկետը երկարացվել
է մինչև 13.10.2016թ.
2 33 Սվյատոսլավ Իգորևիչ Նեչիտայլոյի Хлебный Дар ՄՍԳ
վկայագիր N1012430
10.09.2012թ.

09.09.2014թ.

17.10.2016թ.
731 օր

մինչև 13.10.2016թ.

մինչև 13.10.2018թ.
20.000
23.05.2012թ.
Որոշում
N 0033 18.09.2012թ.

Որոշում
N 0033-Ե 11.09.2014թ.

Որոշում
 N 02 24.10.2016թ.
11.09.2014թ.
թիվ 0033-Ե որոշմամբ օժանդակության
ժամկետը երկարացվել
է մինչև 13.10.2016թ.
3 36 Բայադերա Մենեջմենթ Լիմիթեդ ЦЕЛЬСIЙ ՄՍԳ
վկայագիր N1041018
08.10.2012թ.

03.10.2014թ.

25.10.2016թ.
731 օր

մինչև 05.11.2016թ.

մինչև 05.11.2018թ.
20.000
08.10.2012թ.20.000 25.10.2016թ.
Որոշում
N 0036 12.10.2012թ.

Որոշում
N 0036-Ե 10.10.2014թ.

Որոշում
N 07
10.10.2014թ.


10.10.2014թ.
թիվ 0036-Ե որոշմամբ օժանդակության
ժամկետը երկարացվել
է մինչև 05.11.2016թ.


07.11.2016թ.
թիվ 07 որոշմամբ ժամկետը երկարացվել է մինչև 05.11.2018թ.
4 37 «Նացիոնալնայա  վոդոչնայա կոմպանիա»
ՍՊԸ
Օղու շիշ Հաագայի համաձայ-
նագիր ՄԳ վկայագիր DM/071326
08.10.2012թ.

03.10.2014թ.

25.10.2016թ.
731 օր

մինչև 05.11.2016թ.

մինչև 05.11.2018թ.
20.000
08.10.2012թ.


20.000 25.10.2016թ.
Որոշում
N 0037 12.10.2012թ.

Որոշում
N 0037-Ե 10.10.2014թ.

Որոշում
 N 08 10.10.2014թ.

10.10.2014թ.
թիվ 0037-Ե որոշմամբ օժանդակության
ժամկետը երկարացվել
է մինչև 05.11.2016թ.


07.11.2016թ. թիվ 08 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 05.11.2018թ.
5 83 «ԲԱՅԵՐՍԴՈՐՖ» ԷՅՋԻ» BDF & 4 dots device ՄԳ
վկայագիր 1039951
27.09.2013թ.

22.09.2015թ.
731 օր

մինչև 27.10.2017թ.
20.000
26.09.2013թ.
Որոշում
N 0083 04.10.2013թ.

Որոշում
N 07 30.09.2015թ.

30.09.2015թ.
թիվ 07
որոշմամբ ժամկետը երկարացվել
 է մինչև
27.10.2017թ.
6 84 «ԲԱՅԵՐՍԴՈՐՖ» ԷՅՋԻ» BEIERSDORF ՄԳ
վկայագիր 685988
27.09.2013թ.

22.09.2015թ.
731 օր

մինչև 27.10.2017թ.
20.000
26.09.2013թ.
Որոշում
N 0084 04.10.2013թ.

Որոշում
N 07 30.09.2015թ.
Beiersdorf 30.09.2015թ.
թիվ 07
որոշմամբ ժամկետը երկարացվել
 է մինչև
27.10.2017թ.
7 85 «ԲԱՅԵՐՍԴՈՐՖ» ԷՅՋԻ» EUCERIN ՄԳ
վկայագիր 710661
27.09.2013թ.

22.09.2015թ.
731 օր

մինչև 27.10.2017թ.
20.000
26.09.2013թ.
Որոշում
N 0085
04.10.2013թ.

Որոշում
N 07 30.09.2015թ.
EUCERIN 30.09.2015թ.
թիվ 07
որոշմամբ ժամկետը երկարացվել
է մինչև
27.10.2017թ.
8 87 «ԲԱՅԵՐՍԴՈՐՖ» ԷՅՋԻ» HANSAPLAST ՄՍԳ
վկայագիր 1153
27.09.2013թ.

22.09.2015թ.

03.12.2015թ.
731 օր

մինչև 22.12.2015թ.

մինչև 27.10.2017թ.
20.000
26.09.2013թ.
Որոշում
N 0087 04.10.2013թ.

Որոշում
N 07 30.09.2015թ.

Որոշում
N 09 10.12.2015թ.

30.09.2015թ.
թիվ 07
որոշմամբ օժանդակության ժամկետը
երկարացվել
է մինչև
22.12.2015թ

10.12.2015թ.
թիվ 09
որոշմամբ օժանդակության
ժամկետը երկարացվել
 է մինչև
27.10.2017թ.
9 88 «ԲԱՅԵՐՍԴՈՐՖ» ԷՅՋԻ» LABELLO ՄԳ
վկայագիր 211773
27.09.2013թ.

22.09.2015թ.
731 օր

մինչև 27.10.2017թ.
20.000
26.09.2013թ.
Որոշում
N 0088 04.10.2013թ.

Որոշում
N 07 30.09.2015թ.
LABELLO 30.09.2015թ.
թիվ 07 որոշմամբ
օժանդակության
ժամկետը երկարացվել
է մինչև
27.10.2017թ
10 89 «ԲԱՅԵՐՍԴՈՐՖ» ԷՅՋԻ» NIVEA ՄՍԳ
վկայագիր
2617
27.09.2013թ.

22.09.2015թ.
731 oր

մինչև 27.10.2017թ.
20.000
26.09.2013թ.
Որոշում
N 0089
04.10.2013թ.

Որոշում
N 07 30.09.2015թ.

30.09.2015թ.
թիվ 07 որոշմամբ
օժանդակության
ժամկետը երկարացվել
 է մինչև
27.10.2017թ.
11 90 «ԲԱՅԵՐՍԴՈՐՖ» ԷՅՋԻ» НИВЕЯ ՄԳ
վկայագիր 976486
27.09.2013թ.

22.09.2015թ.
731 օր

մինչև 27.10.2017թ.
20.000
26.09.2013թ.
Որոշում
N 0090
04.10.2013թ.

Որոշում
N 07 30.09.2015թ.

30.09.2015թ.
թիվ 07 որոշմամբ
օժանդակության
ժամկետը երկարացվել
է մինչև
27.10.2017թ.
12 91 «ԲԱՅԵՐՍԴՈՐՖ» ԷՅՋԻ» NIVEA ՄԳ
վկայագիր 1108512
27.09.2013թ.

22.09.2015թ.
731 օր

մինչև 27.10.2017թ.
20.000
26.09.2013թ.
Որոշում
N 0091 04.10.2013թ.

Որոշում
N 07 30.09.2015թ.

30.09.2015թ.
թիվ 07 որոշմամբ
օժանդակության
ժամկետը երկարացվել
է մինչև
27.10.2017թ.
13 92 «ԲԱՅԵՐՍԴՈՐՖ» ԷՅՋԻ» NIVEA Creme ՄԳ
վկայագիր 469478
27.09.2013թ.

22.09.2015թ.
731 օր

մինչև 27.10.2017թ.
20.000
26.09.2013թ.
Որոշում
N 0092 04.10.2013թ.

Որոշում
N 07 30.09.2015թ.

30.09.2015թ.
թիվ 07 որոշմամբ օժանդակության
ժամկետը երկարացվել
է մինչև
27.10.2017թ.
14 93 «ԲԱՅԵՐՍԴՈՐՖ» ԷՅՋԻ» NIVEA MEN ՄԳ
վկայագիր 1127437
27.09.2013թ.

22.09.2015թ.
731 օր

մինչև 27.10.2017թ.
20.000
26.09.2013թ.
Որոշում
N 0093 04.10.2013թ.

Որոշում
N 07 30.09.2015թ.

30.09.2015թ.
թիվ 07 որոշմամբ
օժանդակության
ժ​ամկետը երկարացվել
 է մինչև
27.10.2017թ.
15 96 Բիոֆարմա ARIFON ՄՍԳ
վկայագիր
1020
15.10.2013թ.

21.08.2015թ.
731 օր

մինչև 18.10.2017թ.
20.000
24.09.2013թ.
Որոշում
N 0096 18.10.2013թ.

Որոշում
N 3 15.09.2015թ.

15.09.2015թ.
թիվ 3
որոշմամբ օժանդակության ժամկետը երկարացվել
է մինչև
18.10.2017թ.
16 97 Բիոֆարմա БИВАЛОС ՄԳ
վկայագիր
N 1781256
15.10.2013թ.

21.08.2015թ.
731 օր

մինչև 18.10.2017թ.
20.000
24.09.2013թ.
Որոշում
N 0097
18.10.2013թ.

Որոշում
N 3 15.09.2015թ.

15.09.2015թ.
թիվ 3
որոշմամբ օժանդակության ժամկետը երկարացվել
է մինչև
18.10.2017թ.
17 98 Բիոֆարմա BIVALOS ՄԳ
վկայագիր 598060
15.10.2013թ.

21.08.2015թ.
731 օր

մինչև 18.10.2017թ.
20.000
24.09.2013թ.
Որոշում
N 0098 18.10.2013թ.

Որոշում
N 3 15.09.2015թ.
BIVALOS 15.09.2015թ.
թիվ 3
որոշմամբ օժանդակության ժամկետը երկարացվել
է մինչև
18.10.2017թ.
18 99 Բիոֆարմա CORAXAN ՄԳ
վկայագիր 707103
15.10.2013թ.

21.08.2015թ.
731 օր

մինչև 18.10.2017թ.
20.000
24.09.2013թ.
Որոշում
N 0099 18.10.2013թ.

Որոշում
N 3 15.09.2015թ.
CORAXAN 15.09.2015թ.
թիվ 3
որոշմամբ օժանդակության ժամկետը երկարացվել
է մինչև
18.10.2017թ.
19 100 Բիոֆարմա КОРАКСАН ՄԳ
վկայագիր 763040
15.10.2013թ.

21.08.2015թ.
731 օր

մինչև 18.10.2017թ.
20.000
24.09.2013թ.
Որոշում
N 0100 18.10.2013թ.

Որոշում
N 3 15.09.2015թ.
КОРАКСАН 15.09.2015թ.
թիվ 3
որոշմամբ օժանդակության ժամկետը երկարացվել
է մինչև
18.10.2017թ.
20 101 Բիոֆարմա DIABETON ՄՍԳ
վկայագիր
1014
15.10.2013թ.

21.08.2015թ.
731 օր

մինչև 18.10.2017թ.
20.000
24.09.2013թ.
Որոշում
N 0101 18.10.2013թ.

Որոշում
N 3 15.09.2015թ.
DIABETON 15.09.2015թ.
թիվ 3
որոշմամբ օժանդակության ժամկետը երկարացվել
է մինչև
18.10.2017թ.
21 102 Բիոֆարմա ДИАБЕТОН ՄՍԳ
վկայագիր
1026
15.10.2013թ.

21.08.2015թ.
731 օր

մինչև 18.10.2017թ.
20.000
24.09.2013թ.
Որոշում
N 0102 18.10.2013թ.

Որոշում
N 3 15.09.2015թ.
ДИАБЕТОН 15.09.2015թ.
թիվ 3
որոշմամբ օժանդակության ժամկետը երկարացվել
է մինչև
18.10.2017թ.
22 104 Բիոֆարմա DETRALEX ՄԳ
վկայագիր 452179
15.10.2013թ.

21.08.2015թ.
731 օր

մինչև 18.10.2017թ.
20.000
24.09.2013թ.
Որոշում
N 0104
18.10.2013թ.

Որոշում
N 3 15.09.2015թ.
DETRALEX 15.09.2015թ.
թիվ 3
որոշմամբ օժանդակության ժամկետը երկարացվել
է մինչև
18.10.2017թ.
23 105 Բիոֆարմա MELITOR ՄԳ
վկայագիր 809499
15.10.2013թ.

21.08.2015թ.
731 oր

մինչև 18.10.2017թ.
20.000
24.09.2013թ.
Որոշում
N 0105 18.10.2013թ.

Որոշում
N 3 15.09.2015թ.
MELITOR 15.09.2015թ.
թիվ 3
որոշմամբ օժանդակության ժամկետը երկարացվել է մինչև
18.10.2017թ.
24 106 Բիոֆարմա МЕЛИТОР ՄԳ
վկայագիր 890987
15.10.2013թ.

21.08.2015թ.
731 օր

մինչև 18.10.2017թ.
20.000
24.09.2013թ.
Որոշում
N 0106
18.10.2013թ.

Որոշում
N 3 15.09.2015թ.
МЕЛИТОР 15.09.2015թ.
թիվ 3
որոշմամբ օժանդակության ժամկետը երկարացվել է մինչև
18.10.2017թ.
25 107 Բիոֆարմա НОЛИПРЕЛ ՄԳ
վկայագիր 716431
15.10.2013թ.

21.08.2015թ.
731 օր

մինչև 18.10.2017թ.
20.000
24.09.2013թ.
Որոշում
N 0107 18.10.2013թ.

Որոշում
N 3 15.09.2015թ.
НОЛИПРЕЛ 15.09.2015թ.
թիվ 3
որոշմամբ
օժանդակության ժամկետը երկարացվել է մինչև
18.10.2017թ.
26 108 Բիոֆարմա NOLIPREL ՄԳ
վկայագիր 443205
15.10.2013թ.

21.08.2015թ.
731 օր

մինչև 18.10.2017թ.
20.000
24.09.2013թ.
Որոշում
N 0108 18.10.2013թ.

Որոշում
N 3 15.09.2015թ.
NOLIPREL 15.09.2015թ.
թիվ 3 
որոշմամբ օժանդակության ժամկետը երկարացվել է մինչև 18.10.2017թ.
27 110 Բիոֆարմա PREDUCTAL ՄՍԳ
վկայագիր
1018
15.10.2013թ.

21.08.2015թ.
731 օր

մինչև 18.10.2017թ.
20.000
24.09.2013թ.
Որոշում
N 0110 18.10.2013թ.

Որոշում
N 3 15.09.2015թ.
PREDUCTAL 15.09.2015թ.
թիվ 3
որոշմամբ օժանդակության ժամկետը երկարացվել է մինչև
18.10.2017թ.
28 111 Բիոֆարմա ПРЕСТАНС ՄԳ
վկայագիր 1003267
15.10.2013թ.

21.08.2015թ.
731 օր

մինչև 18.10.2017թ.
20.000
24.09.2013թ.
Որոշում
N 0111 18.10.2013թ.

Որոշում
N 3 15.09.2015թ.
ПРЕСТАНС 15.09.2015թ.
թիվ 3
որոշմամբ օժանդակության ժամկետը երկարացվել է մինչև
18.10.2017թ.
29 112 Բիոֆարմա PRESTANCE ՄԳ
վկայագիր 923272
15.10.2013թ.

21.08.2015թ.
731 օր

մինչև 18.10.2017թ.
20.000
24.09.2013թ.
Որոշում
N 0112
18.10.2013թ.

Որոշում
N 3 15.09.2015թ.
PRESTANCE 15.09.2015թ.
թիվ 3
որոշմամբ օժանդակության ժամկետը երկարացվել է մինչև
18.10.2017թ.
30 114 Բիոֆարմա PRESTARIUM ՄԳ
վկայագիր 463153
15.10.2013թ.

21.08.2015թ.
731 օր

մինչև 18.10.2017թ.


20.000
24.09.2013թ.
Որոշում
N 0114
18.10.2013թ.

Որոշում
N 3 15.09.2015թ.
PRESTARIUM 15.09.2015թ.
թիվ 3
որոշմամբ օժանդակության ժամկետը երկարացվել է մինչև 18.10.2017թ.
31 115 Լե
Լաբորատուար Սերվիե
համակցված ապրանքային նշան ՄԳ
վկայագիր 549079
15.10.2013թ.

21.08.2015թ.
731 օր

մինչև 18.10.2017թ.
20.000
24.09.2013թ.
Որոշում
N 0115 18.01.2013թ.

Որոշում
N 3 15.09.2015թ.

15.09.2015թ.
թիվ 3
որոշմամբ օժանդակության ժամկետը երկարացվել է մինչև 18.10.2017թ.
32 116 Լե
Լաբորատուար Սերվիե
պատկերային ապրանքային նշան ՄԳ
վկայագիր 774295
15.10.2013թ.

21.08.2015թ.
731 օր

մինչև 18.10.2017թ.
20.000
24.09.2013թ.
Որոշում
N 0116
18.01.2013թ.

Որոշում
N 3 15.09.2015թ.

15.09.2015թ.
թիվ 3
որոշմամբ օժանդակության ժամկետը երկարացվել է մինչև 18.10.2017թ.
33 117 «Նեմիրոֆ Ինթելեքթյուըլ Փրոփըրթի Իսբելիշմնթ» NEMIROFF ՄԳ
վկայագիր 739116
17.10.2013թ.

21.10.2015թ.
731 օր

մինչև 20.11.2017թ.
20.000
14.05.2012թ.
Որոշում
N 0117 25.10.2013թ.

Որոշում
N 8 27.10.2015թ.
NEMIROFF 27.10.2015թ.
թիվ 8
որոշմամբ օժանդակության ժամկետը երկարացվել է մինչև
20.11.2017թ
34 119 «Սովալ» ՍՊԸ WILD FRUIT ՄՍԳ
վկայագիր 20559
12.12.2013թ.

09.12.2015թ.
731 օր

մինչև 11.01.2016թ.

մինչև 18.11.2018թ. 
20.000 12.12.2013թ. Որոշում
N 0119 19.12.2013թ.

Որոշում
N 10 10.12.2015թ.

10.12.2015թ.
թիվ 10
որոշմամբ օժանդակության ժամկետը երկարացվել է մինչև
18.01.2018թ
35 125 «Շել Բրենդս Ինթերնեյշնլ
ԱԳ»
SHELL ՄՍԳ
վկայագիր
849
01.02.2014թ.

05.02.2016թ.
731 օր

մինչև 28.02.2016թ.

մինչև 28.02.2018թ.
20.000
17.01.2014թ.
Որոշում
N 0125
06.02.2014թ.

15.02.2016թ.
թիվ  02
որոշմամբ օժանդակության ժամկետը երկարացվել է մինչև
28.02.2018թ
36 126 «Շել Բրենդս Ինթերնեյշնլ
ԱԳ»
Պատկերային ապրանքային նշան ՄՍԳ
վկայագիր
847
01.02.2014թ.

05.02.2016թ.
731 օր

մինչև 28.02.2016թ.

մինչև 28.02.2016թ.
20.000
17.01.2014թ.
Որոշում
N 0126
06.02.2014թ.

Որոշում
N 03 15.02.2016թ.

15.02.2016թ.
 թիվ 03
որոշմամբ օժանդակության ժամկետը երկարացվել է մինչև 28.02.2018թ
37 164 «Վմ.ՌԻԳԼՒ Ջր. Քամփնի» ORBIT ՄՍԳ վկայագիր N57 29.08.2014թ.

02.02.2016թ.
500 օր

մինչև 24.01.2016թ.

731 օր

մինչև 24.01.2018թ.
20.000
21.08.2014թ.
Որոշում
N0164
04.09.2014թ.

Որոշում
 N01 15.02.2016թ.

15.02.2016թ.
թիվ 01
որոշմամբ օժանդակության ժամկետը երկարացվել է մինչև 24.01.2018թ
38 173 «Բայադերա Մենեջմենթ Լիմիթեդ» Rada ՄՍՀԿ ՄԲ Վկայագիր 1087385 03.10.2014թ.

25.10.2016թ.
731 օր

մինչև 03.11.2016թ .

մինչև 03.11.2018թ.
20.000
03.10.2014թ.

20.000  25.10.2016թ.
Որոշում
N 0173
10.10.2014թ.

Որոշում
N 06 07.11.2016թ.

 
07.11.2016թ. թիվ 06 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 03.11.2018թ.
39 174 «Բայադերա Մենեջմենթ Լիմիթեդ» ЦЕЛЬСIЙ ՄՍՀԿ ՄԲ Վկայագիր 1084738 03.10.2014թ.

25.10.2016թ.
731 օր

մինչև 03.11.2016թ .

մինչև 03.11.2018թ.
20.000
03.10.2014թ.

20.000 25.10.2016թ.
Որոշում
N 0174
10.10.2014թ.

Որոշում
 N 03 07.11.2016թ.


07.11.2016թ. թիվ 06 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 03.11.2018թ.
40 179 «Բայադերա Մենեջմենթ Լիմիթեդ» КОЗАЦЬКА РАДА ՄՍԳ Վկայագիր 21742 18.11.2014թ.

25.10.2016թ.
731 օր

մինչև 16.12.2016թ.

մինչև 16.12.2018թ.
20.000
18.11.2014թ.

20.000 25.10.2016թ.
Որոշում
N 0179
21.11.2014թ.

Որոշում
 N04 07.11.2016թ.
 
07.11.2016թ. թիվ 04 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 16.12.2018թ.
41 180 «Բայադերա Մենեջմենթ Լիմիթեդ»,  «Նացիոնալնա գորիլչանա կոմպանիյա» КОЗАЦЬКА РАДА ՄՍԳ Վկայագիր 21741 18.11.2014թ.

25.10.2016թ.
731 օր

մինչև 16.12.2016թ.

մինչև 16.12.2018թ.
20.000
18.11.2014թ.

20.000 25.10.2016թ.
Որոշում
N 0180
21.11.2014թ.

Որոշում
 N05 07.11.2016թ.


07.11.2016թ. թիվ 05 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 16.12.2018թ.
42 181 «Մերի Քեյ» МЕРИ КЕЙ ՄՍԳ Վկայագիր 15749 09.12.2014թ.

29.12.2016թ.
731 օր

մինչև 06.01.2017թ.

մինչև 06.01.2019թ.
20.000
20.11.2014թ.
Որոշում
N 0181
15.12.2014թ.

Որոշում
 N 01 19.01.2017թ.


19.01.2017թ. թիվ 01 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 06.01.2019թ.
43 182 «Մերի Քեյ» Таймвайз ՄՍԳ Վկայագիր 15751 09.12.2014թ.

29.12.2016թ.
731 օր

մինչև 06.01.2017թ.

մնչև 06.01.2019թ.
20.000
20.11.2014թ.
Որոշում
N 0182
15.12.2014թ.

Որոշում
N 02 19.01.2017թ.

19.01.2017թ. թիվ 02 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 06.01.2019թ.
44 183 «Մերի Քեյ» SATIN LIPS ՄՍԳ Վկայագիր 14847 09.12.2014թ.

29.12.2016թ.
731 օր

մինչև 06.01.2017թ.

մինչև 06.01.2019թ.
20.000
20.11.2014թ.
Որոշում
N 0183
15.12.2014թ.

Որոշում
 N 03 19.01.2017թ.
 
19.01.2017թ. թիվ 03 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 06.01.2019թ.
45 184 «Մերի Քեյ» BELARA ՄՍԳ Վկայագիր 14497 09.12.2014թ.

29.12.2016թ.
731 օր

մինչև 06.01.2017թ.

մինչև 06.01.2019թ.
20.000
20.11.2014թ.
Որոշում
N 0184
15.12.2014թ.

Որոշում
 N 04 19.01.2017թ.

19.01.2017թ. թիվ 04 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 06.01.2019թ.
46 185 «Մերի Քեյ» MK MEN ՄՍԳ Վկայագիր 14668 09.12.2014թ.

29.12.2016թ.
731 օր

մինչև 06.01.2017թ.

մինչև 06.01.2019թ.
20.000
20.11.2014թ.
Որոշում
N 0185
15.12.2014թ.

Որոշում
N 05 19.01.2017թ.
 
19.01.2017թ. թիվ 05 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 06.01.2019թ.
47 186 «Մերի Քեյ» MARY KAY ՄՍԳ Վկայագիր 10855 09.12.2014թ.

29.12.2016թ.
731 օր

մինչև 06.01.2017թ.

մինչև 06.01.2019թ.
20.000
20.11.2014թ.
Որոշում
N 0186
15.12.2014թ.

Որոշում
 N 06 19.01.2017թ.

19.01.2017թ. թիվ 06
որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 06.01.2019թ.
48 187 «Մերի Քեյ» TIMEWISE ՄՍԳ Վկայագիր 10853 09.12.2014թ.

29.12.2016թ.
731 օր

մինչև 06.01.2017թ.

մինչև 06.01.2019թ.
20.000
20.11.2014թ.
Որոշում
N 0187
15.12.2014թ.

Որոշում
N 07 19.01.2017թ.

19.01.2017թ. թիվ 07 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 06.01.2019թ.
49 188 «Մերի Քեյ» JOURNEY ՄՍԳ Վկայագիր 14908 09.12.2014թ.

29.12.2016թ.
731 օր

մինչև 06.01.2017թ.

մինչև 06.01.2019թ.
20.000
20.11.2014թ.
Որոշում
N 0188
15.12.2014թ.

Որոշում
 N 08 19.01.2017թ.

19.01.2017թ. թիվ 08 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 06.01.2019թ.
50 189 «Մերի Քեյ» МЭРИ КЕЙ ՄՍԳ Վկայագիր 15750 09.12.2014թ.

29.12.2016թ.
731 օր

մինչև 06.01.2017թ.

մինչև 06.01.2019թ.
20.000
20.11.2014թ.
Որոշում
N 0189
15.12.2014թ.

Որոշում
 N 09 19.01.2017թ.
 
19.01.2017թ. թիվ 09 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 06.01.2019թ.
51 190 «Մերի Քեյ» MARY KAY ՄՍԳ Վկայագիր 15885 09.12.2014թ.

29.12.2016թ.
731 օր

մինչև 06.01.2017թ.

մինչև 06.01.2019թ.
20.000
20.11.2014թ.
Որոշում
N 0190
15.12.2014թ.

Որոշում
N 10 19.01.2017թ
19.01.2017թ. թիվ 10 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 06.01.2019թ.
52 191 «Մերի Քեյ» SATIN HANDS ՄՍԳ Վկայագիր 14846 09.12.2014թ.

29.12.2016թ.
731 օր

մինչև 06.01.2017թ.

մինչև 06.01.2019թ.
20.000
20.11.2014թ.
Որոշում
N 0191
15.12.2014թ.

Որոշում
N 11 19.01.2017թ.
  19.01.2017թ. թիվ 11 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 06.01.2019թ.
53 195 «Սելջին Քորփորեյշն Դելավեր Նահանգի կորպորացիա» OTEZLA ՄԳ վկայագիր 1131449 17.02.2014թ. 731 օր

մինչև 23.03.2017թ.

մինչև  23.03.2019թ
20.000
11.02.2015թ.
Որոշում
N 0195
24.02.2015թ.
OTEZLA
 
23.03.2017թ.
թիվ 01 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 23.03.2019թ.
54 196 «Սելջին Քորփորեյշն Դելավեր Նահանգի կորպորացիա» ISTODAX ՄԳ վկայագիր 977321 17.02.2015թ. 731 օր

մինչև 23.03.2017թ.

մինչև  22.08.2018թ
20.000
11.02.2015թ.
Որոշում
N 0196
24.02.2015թ.


23.03.2017թ.
թիվ 02 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 22.08.2018թ.
55 197 «Սելջին Քորփորեյշն Դելավեր Նահանգի կորպորացիա» IMNOVID ՄԳ վկայագիր 1076350 17.02.2015թ. 731 օր

մինչև 23.03.2017թ.

մինչև  23.03.2019թ
20.000
11.02.2015թ.
Որոշում
N 0197
24.02.2015թ.
IMNOVID
 
23.03.2017թ.
թիվ 03 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 23.03.2019թ.
56 198 «Սելջին Քորփորեյշն Դելավեր Նահանգի կորպորացիա» CELGENE ՄԳ վկայագիր 837040 17.02.2015թ. 731 օր

մինչև 23.03.2017թ.

մինչև  23.03.2019թ
20.000
11.02.2015թ.
Որոշում
N 0198
24.02.2015թ.


23.03.2017թ.
թիվ 04 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 23.03.2019թ.
57 199 «Սելջին Քորփորեյշն Դելավեր Նահանգի կորպորացիա» VIDAZA ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր 13630 17.02.2015թ. 731 օր

մինչև 23.03.2017թ.

մինչև  25.04.2018թ
20.000
11.02.2015թ.
Որոշում
N 0199
24.02.2015թ.

 
23.03.2017թ.
թիվ 05 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 25.04.2018թ.
58 200 «Սելջին Քորփորեյշն Դելավեր Նահանգի կորպորացիա» THALIDOMIDE CELGENE ՄԳ վկայագիր 982991 17.02.2015թ. 731 օր

մինչև 23.03.2017թ.

մինչև  23.10.2018թ.
20.000
11.02.2015թ.
Որոշում
N 0200
24.02.2015թ.

THALIDOMIDE CELGENE

23.03.2017թ.
թիվ 06 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 23.10.2018թ
59 201 «Սելջին Քորփորեյշն Դելավեր Նահանգի կորպորացիա» REVLIMID ՄԳ վկայագիր 943486 17.02.2015թ. 731 օր

մինչև 23.03.2017թ.

մինչև  14.11.2017թ.
20.000
11.02.2015թ.
Որոշում
N 0201
24.02.2015թ.
REVLIMID

 
23.03.2017թ.
թիվ 07 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 14.11.2017թ.
60 202 «Սելջին Քորփորեյշն Դելավեր Նահանգի կորպորացիա» POMALYST ՄԳ վկայագիր 1135445 17.02.2015թ. 731 օր

մինչև 23.03.2017թ.

մինչև  23.03.2019թ.
20.000
11.02.2015թ.
Որոշում
N 0202
24.02.2015թ.
POMALYST

23.03.2017թ.
թիվ 08 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 23.03.2019թ.
61 203 «Սելջին Քորփորեյշն Դելավեր Նահանգի կորպորացիա» REVLIMID ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր 13084 17.02.2015թ. 731 օր

մինչև 23.03.2017թ.
20.000
11.02.2015թ.
Որոշում
N 0203
24.02.2015թ.
REVLIMID

 
62 204 «Սելջին Քորփորեյշն Դելավեր Նահանգի կորպորացիա» THALOMID ՄԳ վկայագիր 949113 17.02.2015թ. 731 օր

մինչև 23.03.2017թ.

մինչև  08.01.2018թ
20.000
11.02.2015թ.
Որոշում
N 0204
24.02.2015թ.
THALOMID

23.03.2017թ.
թիվ 09 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 08.01.2018թ.
63 205 «Սելջին Քորփորեյշն Դելավեր Նահանգի կորպորացիա» CELGENE ՄԳ վկայագիր 820013 17.02.2015թ. 731 օր

մինչև 23.03.2017թ.

մինչև  23.03.2019թ.
20.000
11.02.2015թ.
Որոշում
N 0205
24.02.2015թ.
CELGENE   23.03.2017թ.  թիվ 10 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 23.03.2017թ.
64 206 «Աբրաքսիս Բայըուսայընս» ABRAXANE ՄԳ վկայագիր 920690 17.02.2015թ.

09.03.2017թ.

06.04.2017թ.
731 օր

մինչև 23.03.2017թ.

մինչև
23.03.2019թ.
20.000
11.02.2015թ.
Որոշում
N 0206
24.02.2015թ.
ABRAXANE

10.04.2017թ.  թիվ 11 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է  մինչև 23.03.2019թ.
65 207 Ջորջիո ԱՐՄԱՆԻ Ս.Պ.Ա., Միլան, Սվիս Բրենչ Մենդրիսիո պատկերային ապրանքային նշան ՄԳ վկայագիր 1030935 24.02.2015թ. 731 օր

մինչև 30.03.2017թ.
20.000
04.02.2015թ.
Որոշում
N 0207
03.03.2015թ.
  
66 208 Ջորջիո ԱՐՄԱՆԻ Ս.Պ.Ա., Միլան, Սվիս Բրենչ Մենդրիսիո պատկերային ապրանքային նշան ՄԳ վկայագիր 463816 24.02.2015թ. 731 օր

մինչև 30.03.2017թ.
20.000
04.02.2015թ.
Որոշում
N 0208
03.03.2015թ.


67 209 Ջորջիո ԱՐՄԱՆԻ Ս.Պ.Ա., Միլան, Սվիս Բրենչ Մենդրիսիո համակցված ապրանքային նշան ՄԳ վկայագիր 1028641 24.02.2015թ. 731 օր

մինչև 30.03.2017թ.
20.000
04.02.2015թ.
Որոշում
N 0209
03.03.2015թ.
         
68 210 Ջորջիո ԱՐՄԱՆԻ Ս.Պ.Ա., Միլան, Սվիս Բրենչ Մենդրիսիո համակցված ապրանքային նշան ՄԳ վկայագիր 1134179 24.02.2015թ. 731 օր

մինչև 30.03.2017թ.
20.000
04.02.2015թ.
Որոշում
N 0210
03.03.2015թ.69 211 Ջորջիո ԱՐՄԱՆԻ Ս.Պ.Ա., Միլան, Սվիս Բրենչ Մենդրիսիո համակցված ապրանքային նշան ՄԳ վկայագիր 1162783 24.02.2015թ. 731 օր

մինչև 30.03.2017թ.
20.000
04.02.2015թ.
Որոշում
N 0211
03.03.2015թ.
 
70 212 Ջորջիո ԱՐՄԱՆԻ Ս.Պ.Ա., Միլան, Սվիս Բրենչ Մենդրիսիո ARMANI ՄԳ վկայագիր 502876 24.02.2015թ. 731 օր

մինչև 30.03.2017թ.
20.000
04.02.2015թ.
Որոշում
N 0212
03.03.2015թ.
ARMANI
71 213 «Եվրոմաքս»
 ՍՊԸ
BONDIT ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 22646 26.03.2015թ. 731 օր

մինչև 22.04.2017թ.
20.000
25.03.2015թ.
Որոշում
N 0213
01.04.2015թ.

  
72 214 «Օրմա-Ար»
ՍՊԸ
ORMA ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 10384 09.04.2015թ. 731 օր

մինչև 10.05.2017թ.
20.000
07.04.2015թ.
Որոշում
N 0214
15.04.2015թ.
73 215 «WILO-SE» WILO ՄԳ վկայագիր թիվ 18753 10.04.2015թ. 731 օր

մինչև 10.05.2017թ.
20.000
07.04.2015թ.
Որոշում
N 0215
15.04.2015թ.


  
74 216 «ԶՖ
Ֆրիդրիխս-հաֆեն» ԱԳ ընկերություն 
BOGE ՄԳ վկայագիր թիվ 387256 07.04.2015թ. 731 օր

մինչև 10.05.2017թ.
20.000
17.02.2015թ.
Որոշում
N 0216
15.04.2015թ.

25.04.2017թ.
թիվ 12 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է  մինչև 10.05.2019թ.
75 217 «ԶՖ Ֆրիդրիխս-հաֆեն» ԱԳ ընկերություն  ZF PARTS ՄԳ վկայագիր թիվ 971939 07.04.2015թ. 731 օր

մինչև 10.05.2017թ.
20.000
17.02.2015թ.
Որոշում
N 0217
15.04.2015թ.
  25.04.2017թ.
թիվ 13 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է  մինչև 10.05.2019թ
76 218 «ԶՖ Ֆրիդրիխս-հաֆեն» ԱԳ ընկերություն  ZF ՄԳ վկայագիր թիվ 729133 07.04.2015թ. 731 օր

մինչև 10.05.2017թ.
20.000
17.02.2015թ.
Որոշում
N 0218
15.04.2015թ.


25.04.2017թ.
թիվ 14 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 10.05.2019թ
77 219 «ԶՖ Ֆրիդրիխսհաֆեն» ԱԳ ընկերություն  SACHS ՄԳ վկայագիր թիվ 933694 07.04.2015թ. 731 օր

մինչև 10.05.2017թ.
20.000
17.02.2015թ.
Որոշում
N 0219
15.04.2015թ.


SACHS


  
78 221 «Դաբուր
Ինդիա
Լիմիթիդ» 
DABUR ՄՍԳ վկայագիր թիվ 21616 29.04.2015թ. 731 օր

մինչև 30.05.2017թ.
20.000
27.04.2015թ.
Որոշում
N 0221
15.04.2015թ.


79 222 «Ֆենոքս»ԳԱ
ՍՊԸ 
FENOX ՄԳ ՄԲ
 վկայագիր թիվ 912580
04.05.2015թ. 731 օր

մինչև 30.05.2017թ.
20.000
11.04.2015թ.
Որոշում
N 0222
15.04.2015թ.80 223 «Սայհիլլ Քոմմերշլ լիմիթեդ»  Мягков ՄԳ վկայագիր թիվ 1077612 08.06.2015թ. 731 օր

մինչև 03.07.2017թ.
20.000
01.06.2015թ.
Որոշում
N 0223
12.06.2015թ.81 224 «Սիներգիա մարկետ» Беленькая ՄԳ վկայագիր թիվ 811365 08.06.2015թ. 731 օր

մինչև 03.07.2017թ.
20.000
01.06.2015թ.
Որոշում
N 0224
12.06.2015թ.
82 225 «Սիներգիա մարկետ»  Беленкая ՄԳ վկայագիր թիվ 817635 08.06.2015թ. 731 օր

մինչև 03.07.2017թ.
20.000
01.06.2015թ.
Որոշում
N 0225
12.06.2015թ.83 226 «Սայհիլլ Քոմմերշլ լիմիթեդ» Myagkov ՄԳ վկայագիր թիվ 1080996 08.06.2015թ. 731 օր

մինչև 03.07.2017թ.
20.000
01.06.2015թ.
Որոշում
N 0226
12.06.2015թ.

Myagkov

84 227 «Եվրոմաքս»
 ՍՊԸ
RODEX ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 22654 24.06.2015թ. 731 օր

մինչև 20.07.2017թ.
20.000
23.06.2015թ.
Որոշում
N 0227
30.06.2015թ.

85 228 «Եվրոմաքս»
ՍՊԸ
HERLY ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 22659 24.06.2015թ. 731 օր

մինչև 20.07.2017թ.
20.000
23.06.2015թ.
Որոշում
N 0228
30.06.2015թ.

86 229 «Եվրոմաքս»
ՍՊԸ
RTRMAX ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 22656 24.06.2015թ. 731 օր

մինչև 20.07.2017թ.
20.000
23.06.2015թ.
Որոշում
N 0229
30.06.2015թ.

87 230 «Եվրոմաքս»
ՍՊԸ
AKFIX
MASTER
OF
SOLUTIONS
ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 22650 24.06.2015թ. 731 օր

մինչև 20.07.2017թ.
20.000
23.06.2015թ.
Որոշում
N 0230
30.06.2015թ.

88 231 «Եվրոմաքս» 
 ՍՊԸ
ANURA ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 22651 24.06.2015թ. 731 օր

մինչև 20.07.2017թ.
20.000
23.06.2015թ.
Որոշում
N 0231
30.06.2015թ.

89 232 «Բիոֆարմա» COAXIL ՄՍԳ վկայագիր թիվ 617996 21.08.2015թ. 731 օր

մինչև 29.09.2017թ.
20.000
10.07.2015թ.
Որոշում
N 0232
31.08.2015թ.
COAXIL
90 233 «Բիոֆարմա» КОАКСИЛ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 616608 21.08.2015թ. 731 օր

մինչև 29.09.2017թ.
20.000
10.07.2015թ.
Որոշում
N 0233
31.08.2015թ.
КОАКСИЛ
91 234 «Կիևի թղթա-ստվարա-թղթային կոմբինատ» ОБУХОВ ՄԳ վկայագիր թիվ 1022498 05.09.2015թ. 731 օր

մինչև 01.10.2017թ.
20.000
04.09.2015թ.
Որոշում
N 0234
10.09.2015թ.

92 235 «Ռոբերտո
Պլյուս» ՍՊԸ
CUDDSIES ՄՍԳ վկայագիր թիվ 17396 24.09.2015թ. 731 օր

մինչև 16.10.2017թ.
20.000
24.09.2015թ.
Որոշում
N 0235
30.09.2015թ.


93 236 «Ռոբերտո
 Պլյուս» ՍՊԸ
Niva ՄՍԳ վկայագիր թիվ 17397 24.09.2015թ. 731 օր

մինչև 16.10.2017թ.
20.000
24.09.2015թ.
Որոշում
N 0236
30.09.2015թ.


94 237 «Ռոբերտո
Պլյուս» ՍՊԸ
Sunny Lady ՄՍԳ վկայագիր թիվ 18637 24.09.2015թ. 731 օր

մինչև 16.10.2017թ.
20.000
24.09.2015թ.
Որոշում
N 0237
30.09.2015թ.


95 238 «Ռոբերտո
Պլյուս» ՍՊԸ
Sunny Girl ՄՍԳ վկայագիր թիվ 16258 24.09.2015թ. 731 օր

մինչև 16.10.2017թ.
20.000
24.09.2015թ.
Որոշում
N 0238
30.09.2015թ.


96 239 «Տերրա Ֆուդ Մենեջմենթ Քոմփանի Լիմիթեդ» Тульчинка ՄԳ վկայագիր թիվ 1188444 03.12.2015թ. 731 օր

մինչև 02.01.2018թ.
20.000
25.11.2015թ.
Որոշում
N 0239
10.12.2015թ.97 240 «Տերրա Ֆուդ Մենեջմենթ Քոմփանի Լիմիթեդ» Тульчинка ՄԳ վկայագիր թիվ 966371 03.12.2015թ. 731 օր

մինչև 02.01.2018թ.
20.000
27.11.2015թ.
Որոշում
N 0240
10.12.2015թ.

98 241 «Մարտին Սթար» М МАРТИН ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ  23945 03.03.2016թ. 731 օր

մինչև 06.04.2018թ.
20.000
03.03.2016թ.
Որոշում
N 0241
15.03.2016թ.

99 242 «Չիվաս Հոլդինգս Լիմիթիդ» CHIVALRY ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 14829 02.03.2016թ. 731 օր

մինչև 13.04.2018թ.
20.000
01.03.2016թ.
Որոշում
N 0242
23.03.2016թ.

100 243 «Չիվաս Հոլդինգս Լիմիթիդ» CHIVAS REGAL ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 1632 02.03.2016թ. 731 օր

մինչև 13.04.2018թ.
20.000
01.03.2016թ.
Որոշում
N 0243
15.03.2016թ.


101 244 «Չիվաս Հոլդինգս Լիմիթիդ» CHIVAS ՄԳ վկայագիր թիվ 957304 02.03.2016թ. 731 օր

մինչև 13.04.2018թ.
20.000
01.03.2016թ.
Որոշում
N 0244
23.03.2016թ.
CHIVAS

102 245 «Չիվաս Հոլդինգս Լիմիթիդ» LIVE WITH CHIVALRY ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 14830 02.03.2016թ. 731 օր

մինչև 13.04.2018թ.
20.000
01.03.2016թ.
Որոշում
N 0245
15.03.2016թ.
103 246 «Չիվաս Հոլդինգս Լիմիթիդ» CHIVAS REGAL GOLD SIGNATURE  ՄԳ վկայագիր թիվ 817204 02.03.2016թ. 731 օր

մինչև 13.04.2018թ.
20.000
01.03.2016թ.
Որոշում
N 0246
23.03.2016թ.
CHIVAS REGAL GOLD SIGNATURE

104 247 «Չիվաս Հոլդինգս Լիմիթիդ» CHIVAS REGAL BLENDED SCOTCH WHISKY AGED 12 YEARS ՄԳ վկայագիր թիվ
1002440
02.03.2016թ. 731 օր

մինչև 13.04.2018թ.
20.000
01.03.2016թ.
Որոշում
N 0247
23.03.2016թ.105 248 «Չիվաս Հոլդինգս Լիմիթիդ»
ՄԳ վկայագիր թիվ 1020283 02.03.2016թ. 731 օր

մինչև 13.04.2018թ.
20.000
01.03.2016թ.
Որոշում
N 0248
23.03.2016թ.106 249 «Բիոֆարմա» ПРЕДУКТАЛ ՄԳ վկայագիր թիվ 616611 16.03.2016թ. 731 օր

մինչև 13.04.2018թ.
20.000
11.03.2016թ.
Որոշում
N 0249
23.03.2016թ.107 250 «Բիոֆարմա» ДЕТРАЛЕКС ՄԳ վկայագիր թիվ 616609 16.03.2016թ. 731 օր

մինչև 13.04.2018թ.
20.000
11.03.2016թ.
Որոշում
N 0250
23.03.2016թ.108 251 «Բիոֆարմա» ПРЕСТАРИУМ ՄԳ վկայագիր թիվ 616613 16.03.2016թ. 731 օր

մինչև 13.04.2018թ.
20.000
11.03.2016թ.
Որոշում
N 0251
23.03.2016թ.

109 252 «Մոնկլեր Բ Ը» MONCLER ՄԳ վկայագիր թիվ 978819 07.04.2016թ. 731 օր

մինչև 10.05.2018թ.
20.000
04.04.2016թ.
Որոշում
N 0252
14.04.2016թ.
MONCLER
110 253 «Մոնկլեր Բ Ը» MONCLER 07.04.2016թ. 731 օր

մինչև 10.05.2018թ.
20.000
04.04.2016թ.
Որոշում
N 0253
14.04.2016թ.
111 254 «Մոնկլեր Բ Ը» MONCLER 07.04.2016թ. 731 օր
մինչև 10.05.2018թ.
20.000
04.04.2016թ.
Որոշում
N 0254
14.04.2016թ.
112 255 Սեյրան Պողոսյան Ֆիլտրով սիգարետ(գյուտ) ՀՀ ՄՍԳ արտոնագիր թիվ 2881A 28.04.2016թ. 731 օր

մինչև 09.06.2018թ.
20.000
26.04.2016թ.
Որոշում
N 0255
10.05.2016թ.

113 256 Սեյրան Պողոսյան Ծխախոտի հատիկ ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 335S 28.04.2016թ. 731 օր

մինչև 09.06.2018թ.
20.000
26.04.2016թ.
Որոշում
N 0256
10.05.2016թ.

114 257 Ռաշն ստանդարտ ինթելեքչուալ փրթփերթի հոլդինգս ԱԳ РУССКИЙ СТАНДАРТ ՄԳ վկայագիր թիվ736105 19.05.2016թ. 731 օր

մինչև 18.06.2018թ.
20.000
17.05.2016թ.
Որոշում
N 0257
26.05.2016թ.115 258 «Գազ Սուզան Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ GARMIRAN ՄՍԳ վկայագիր թիվ24398 17.06.2016թ. 731 օր

մինչև 18.07.2018թ.
20.000
17.06.2016թ.
Որոշում
N 0258
24.06.2016թ.

116 259 Վլաքթոր Թրեյդինգ Լիմիթիդ  ЗЕЛЕНАЯ МАРКА ГЛАВСПИРТТРЕСТ ZELYONAYA MARKA GLAVSPIRTTREST ՄՍԳ վկայագիր թիվ10470 23.06.2016թ. 731 օր
մինչև 18.07.2018թ.
20.000
15.06.2016թ.
Որոշում
N 0259
28.06.2016թ.

117 260 Վլաքթոր Թրեյդինգ Լիմիթիդ Талька ՄԳ վկայագիր թիվ1250058 13.07.2016թ. 731 օր

մինչև 10.08.2018թ.
20.000
12.07.2016թ.
Որոշում
N 0260
18.07.2016թ.

118 261 «Պարլամենտ Դիստրիբյսւշն» ՍՊԸ  ПАРЛАМЕНТ ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ9433 12.07.2016թ. 731 օր

մինչև 10.08.2018թ.
20.000
07.07.2016թ.
Որոշում
N 0261
18.07.2016թ.

119 262 Կասիո Կեյսանկի Կաբուշիկի Կաիշա CASIO ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 3135 14.07.2016թ. 731 օր

մինչև 15.08.2018թ.
20.000
08.07.2016թ.
Որոշում
N 0262
18.07.2016թ.

120 263 «Թրաստ Փիփլ» ՍՊԸ  ROYCE PROFESSIONAL TOOLS ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ23363 09.09.2016թ. 731 օր

մինչև 09.10.2018թ.
20.000
02.08.2016թ.
Որոշում
N 0263
15.09.2016թ.

121 264 «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ
ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 24586 06.12.2016թ. 731 օր

մինչև 07.01.2019թ.
20.000
05.11.2016թ.
Որոշում
N 0264
12.12.2016թ.


122 265 «Յունի Չարմ Քորփորեյշն» MOONY ՄԳ վկայագիր թիվ905910 29.12.2016թ. 731 օր

մինչև 
10.02.2019թ.
20.000
21.12.2016թ.
Որոշում
N 0265
19.01.2017թ.
MOONY
123 266 «Տոնուս Լես» ՍՊԸ TONUS ELAST ՄՍԳ վկայագիր թիվ 787264 02.02.2017թ. մինչև
07.07.2017թ.
20.000
23.12.2016թ.
Որոշում
N 0266
10.02.2017թ.124 267 «Տոնուս Լես» ՍՊԸ  TROGE ՄՍԳ վկայագիր թիվ 12547 02.02.2017թ. մինչև 08.08.2017թ. 20.000
23.12.2016թ.
Որոշում
N 0267
10.02.2017թ.
125 268 «Ֆուտբոլի միջազգային ասոցիացիաների ֆեդերացիա» ФИФА ՄՍԳ վկայագիր թիվ 1126722 28.02.2017թ. 731 օր

մինչև 31.03.2019թ.
20.000
03.03.2017թ.
Որոշում
N 0268
09.03.2017թ.126 269 «Ֆուտբոլի միջազգային ասոցիացիաների ֆեդերացիա» RUSSIA 2018 ՄՍԳ վկայագիր թիվ 1093235 28.02.2017թ. 731 օր

մինչև 31.03.2019թ.
20.000
03.03.2017թ.
Որոշում
N 0269
09.03.2017թ.
127 270 «Ֆուտբոլի միջազգային ասոցիացիաների ֆեդերացիա» WORLD CUP 2018 ՄՍԳ վկայագիր թիվ 1105631 28.02.2017թ. 731 օր

մինչև 31.03.2019թ.
20.000
03.03.2017թ.
Որոշում
N 0270
09.03.2017թ.

WORLD CUP 2018


128 271 «Ֆուտբոլի միջազգային ասոցիացիաների ֆեդերացիա»  WORLD CUP 2018 ՄՍԳ վկայագիր թիվ 1093885 28.02.2017թ. 731 օր

մինչև 31.03.2019թ.
20.000
03.03.2017թ.
Որոշում
N 0271
09.03.2017թ.
WORLD CUP 2018
129 272 «Ֆուտբոլի միջազգային ասոցիացիաների ֆեդերացիա» Чемпионат мира по футболу FIFA ՄՍԳ վկայագիր թիվ 1142845 28.02.2017թ. 731 օր

մինչև 31.03.2019թ.
20.000
03.03.2017թ.
Որոշում
N 0272
09.03.2017թ.130 273 «Ֆուտբոլի միջազգային ասոցիացիաների ֆեդերացիա»  FWC RUSSIA 2018 EMBLEM ՄՍԳ վկայագիր թիվ 1264293 28.02.2017թ. 731 օր

մինչև 31.03.2019թ.
20.000
03.03.2017թ.
Որոշում
N 0273
09.03.2017թ.

131 274 «Ֆուտբոլի միջազգային ասոցիացիաների ֆեդերացիա» FIFA WORLD CUP TROPHY ՄՍԳ վկայագիր թիվ 482138 28.02.2017թ. 731 օր

մինչև 31.03.2019թ.
20.000
03.03.2017թ.
Որոշում
N 0274
09.03.2017թ.
132 275 «Ֆուտբոլի միջազգային ասոցիացիաների ֆեդերացիա»  FIFA TROPHY III ՄՍԳ վկայագիր թիվ 910075 28.02.2017թ. 731 օր

մինչև 31.03.2019թ.
20.000
03.03.2017թ.
Որոշում
N 0275
09.03.2017թ.

133 276 «Ֆուտբոլի միջազգային ասոցիացիաների ֆեդերացիա» Россия 2018 ՄՍԳ վկայագիր թիվ 1240317 28.02.2017թ. 731 օր

մինչև 31.03.2019թ.
20.000
03.03.2017թ.
Որոշում
N 0276
09.03.2017թ.134 277 «Ֆուտբոլի միջազգային ասոցիացիաների ֆեդերացիա» FIFA WORLD CUP ՄՍԳ վկայագիր թիվ 734366 28.02.2017թ. 731 օր

մինչև 31.03.2019թ.
20.000
03.03.2017թ.
Որոշում
N 0277
09.03.2017թ.
FIFA WORLD CUP
135 278 «Բամելեքս» ՍՊԸ GeKa ՄՍԳ վկայագիր թիվ 18812 14.03.2017թ. 731 օր

մինչև 16.04.2019թ.
20.000
14.03.2017թ.
Որոշում
N 0278
23.03.2017թ.

136 279 «Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա» (Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն) TOYOTA ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 178 18.04.2017թ. 731 օր

մինչև 16.05.2019թ.
20.000
22.03.2017թ.
Որոշում
N 0279
21.04.2017թ.137 280 «Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա» (Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն) TOYOTA ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 170 18.04.2017թ. 731 օր

մինչև 16.05.2019թ.
20.000
22.03.2017թ.
Որոշում
N 0280
21.04.2017թ.

138 281 «Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա» (Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն) LEXUS ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 4752 14.04.2017թ. 731 օր

մինչև 16.12.2018թ.
20.000
22.03.2017թ.
Որոշում
N 0281
21.04.2017թ.
139 282 «Արսանա» ՓԲԸ  Natur Produkt ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 25781 25.04.2017թ. 731 օր

մինչև 01.06.2019թ.
20.000
27.04.2017թ.
Որոշում
N 0282
02.05.2017թ.


140 283 «Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի»  ORAL-B ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 47 07.06.2017թ. 731 օր

մինչև 15.07.2019թ.
20.000
06.06.2017թ.
Որոշում
N 0283
14.06.2017թ.

141 284 «Դը Ջիլեթ Քամփնի»  GILLETE ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 1644 07.06.2017թ. 731 օր

մինչև 15.07.2019թ.
20.000
06.06.2017թ.
Որոշում
N 0284
14.06.2017թ.142 285 «Դը Ջիլեթ Քամփնի»  GILLETE ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 1637 07.06.2017թ. 731 օր

մինչև 15.07.2019թ.
20.000
06.06.2017թ.
Որոշում
N 0285
14.06.2017թ.


143 286 «Բրաուն ԳմբՀ»  BRAUN ՄԳ վկայագիր թիվ 563469 07.06.2017թ. 731 օր

մինչև 15.07.2019թ.
20.000
06.06.2017թ.
Որոշում
N 0286
14.06.2017թ.
144 287 «Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Հոլդինգ ԳմբՀ»  Blend-a-med/Бленд-а-мед ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 1420 07.06.2017թ. 731 օր

մինչև 15.07.2019թ.
20.000
06.06.2017թ.
Որոշում
N 0287
14.06.2017թ.145 288 «Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի»  P&G ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 4173 07.06.2017թ. 731 օր

մինչև 15.07.2019թ.
20.000
06.06.2017թ.
Որոշում
N 0288
14.06.2017թ.

146 289 «Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի»  ALWAYS ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 1420 07.06.2017թ. 731 օր

մինչև 15.07.2019թ.
20.000
06.06.2017թ.
Որոշում
N 0289
14.06.2017թ.147 290 «Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի»  TIDE ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 1452 07.06.2017թ. 731 օր

մինչև 15.07.2019թ.
20.000
06.06.2017թ.
Որոշում
N 0290
14.06.2017թ.148 291 «Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի»  PANTENE ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 1406 07.06.2017թ. 731 օր

մինչև 15.07.2019թ.
20.000
06.06.2017թ.
Որոշում
N 0291
14.06.2017թ.149 292 «Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի»  ARIEL ЕЙРИЛ ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 1423 07.06.2017թ. 731 օր

մինչև 15.07.2019թ.
20.000
06.06.2017թ.
Որոշում
N 0292
14.06.2017թ.150 293 «Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի»  LENOR ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 1437 07.06.2017թ. 731 օր

մինչև 15.07.2019թ.
20.000
06.06.2017թ.
Որոշում
N 0293
14.06.2017թ.151 294 «Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի»  HEAD & SHOULDERS ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 1434 07.06.2017թ. 731 օր

մինչև 15.07.2019թ.
20.000
06.06.2017թ.
Որոշում
N 0294
14.06.2017թ.152 295 «Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի»  PROCTER & GAMBLE ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 4174 07.06.2017թ. 731 օր

մինչև 15.07.2019թ.
20.000
06.06.2017թ.
Որոշում
N 0295
14.06.2017թ.153 296 «Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի»  PAMPERS ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 1442 07.06.2017թ. 731 օր

մինչև 15.07.2019թ.

Որոշում
N 0296
14.06.2017թ.154 297 ԶՖ Ֆրիդրիխսհաֆեն ԱԳ ընկերություն Sachs ՄԳ վկայագիր թիվ 933694 27.06.2017թ 731 օր

մինչև 30.07.2019թ
20.000
27.06.2017թ.
Որոշում
N 0297
04.07.2017թ.

Sachs


155 298 ԶՖ Ֆրիդրիխսհաֆեն ԱԳ ընկերություն Պատկերային ապրանքային նշան ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 1988 27.06.2017թ 731 օր

մինչև 30.07.2019թ
20.000
27.06.2017թ
Որոշում
N 0298
04.07.2017թ.
156 299 «Սոնի Քորփորեյշն»  SONY ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 800 11.07.2017թ. 730 օր մինչև 14.08.2019թ. 20.000
07.07.17թ.
Որոշում N 0299 18.07.2017թ.
157 300 «Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի նահանգ»  PEPSI ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 1081 14.07.2017թ. 731 օր մինչև 14.08.2019թ. 20.000
07.07.17թ.
Որոշում N 0300 21.07.2017թ.


158 301 «Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի նահանգ» PEPSI ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 14147 14.07.2017թ. 731 օր մինչև 14.08.2019թ. 20.000 07.07.17թ. Որոշում N 0301 21.07.2017թ.159 302 «Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի նահանգ» Lay's ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 13242 14.07.2017թ. 731 օր մինչև 14.08.2019թ 20.000
07.07.17թ.
Որոշում N 0302 21.07.2017թ.