v

#
Հոդված
Հարց
Պատասխան
 
[Պայման]
[Պայման]
[Պայման]
 Հոդված 55Ապրանքների՝ ըստ Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի, դասակարգման վերաբերյալ նախնական որոշումը մաքսային մարմնի կողմից ինչ ժամկետում է ընդունվում:
 Հոդված 296Ինչ է իրենից ենթադրում «Վերաարտահանում» մաքսային ընթացակարգը:
 Հոդված 4Որն է Մաքսային միության ապրանքը:
 Հոդված 168Հնարավոր է մեքենան հանձնել ժամանակավոր պահպանության, բայց այդ ընթացքում շահագործել այն:
 Հոդված 302Կազմակերպությունը կարող է մեծածախ գնում կատարել անմաքս առևտրի խանութներից:
 Հոդված 310«Հրաժարում` հօգուտ պետության» մաքսային ընթացակարգի ընտրության դեպքում մաքսային վճարներ պետք է վճարվեն:
 Հոդված 210Վրաստանից ներմուծել է ապրանքներ, որոնք ձևակերպել է «Բացթողում` ներքին սպառման համար» մաքսային ընթացակարգով և վճարել ԵՏՄ միասնական մաքսատուրքերով սահմանված մաքսատուրքը, ԱԱՀ-ը և մաքսավճարը: Այդ ապրանքները ԵՏՄ անդամ պետություններ արտահանելիս կարող են համարվել ԵՏՄ ապրանքներ:
 Հոդված 303Ապրանքները անմաքս առևտրի խանութում վաճառելու համար ապրանքներ արտադրողը կարող է արդյոք ապրանքները ձևակերպել «Անմաքս առևտուր» մաքսային ընթացակարգով:
 Հոդված 80Կազմակերպությունը Ֆրանսիայից փոստային առաքմամբ ներմուծում է ապրանքներ: Մաքսային օրենսդրությամբ արդյոք սահմանվում է որոշակի չափ, որի սահմաններում ապրանքի ներմուծման համար մաքսատուրք և հարկեր չեն հաշվարկվում և վճարվում:
 Հոդված 361Փոստային առաքմամբ ֆիզիկական անձը ներմուծում է համակարգիչ: Ինչպես է որոշվում դրա մաքսային արժեքը:
Նախորդը
1
2
3
Հաջորդը