v

#
Հոդված
Հարց
Պատասխան
 
[Պայման]
[Պայման]
[Պայման]
 Հոդված 192Մաքսային հսկողության ներքո գտնվող տրանսպորտային միջոցի մեկնումն առանց մաքսային մարմնի թույլտվության առաջացնում է արդյոք տուգանք, և եթե այո, որքան:
 Հոդված 198Մաքսային հսկողության ներքո գտվող տրանսպորտային միջոցը այլ անձի հանձնելու դեպքում ինչ չափով տուգանք է առաջադրվում:
 Հոդված 199Հետագա արտահանման պարտավորությամբ ՀՀ ներմուծված տրանսպորտային միջոցները սահմանված ժամկետում չարտահանելու դեպքում որքան տուգանք է սահմանված :
 Հոդված 61Հիմնադրամը ներմուծել է բեռ մարդասիրական օգնության շրջանակներում, ցանկանում է իմանալ արդյոք հնարավոր է պահպանել այն մաքսային պահեստում անվճար:
 Հոդված 194Ներմուծել են ապրանքներ: Սահմանված ժամկետում մաքսային մարմիններին չեն ներկայացրել մաքսային ձևակերպման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը: Արդյոք նախատեսված է տուգանքի կիրառում:
 Հոդված 203Ապրանքներ և տրանսպորտային միջոցներ ներմուծելիս հայտարարագրման ժամանակ ոչ ճշգրիտ տեղեկություններ նշելու դեպքում տուգանքի ինչ չափ է սահմանված, եթե խախտումը առաջացնում է մաքսային վճարների պակաս հաշվարկում:
 Հոդված 212Որ դեպքում մաքսային մարմինները իրավունք ունեն մաքսային ձևակերպում չանցած ապրանքները վերցնելու: