v

#
Հոդված
Հարց
Պատասխան
 
[Պայման]
[Պայման]
[Պայման]
 Հավելված 3Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին Վրաստանում գրանցված ավտոմեքենան ինչ ժամկետով և պայմաններով կարող է ներմուծել ՀՀ: