v

#
Հոդված
Հարց
Պատասխան
 
[Պայման]
[Պայման]
[Պայման]
 Հոդված 7ԵՏՄ անդամ պետություններից ԵՏՄ արտադրության ավտոմեքենայի ներմուծման դեպքում վճարման ենթակա ավելացված արժեքի հարկը ինչ ժամկետում պետք է վճարի հարկային մարմին:
 Հոդված 8ԵՏՄ անդամ պետություններից ավտոմեքենայի ներմուծման դեպքում փաստաթղթերը ինչ ժամկետում պետք է ներկայացնեն հարկային Ավտոտրանսպորտային միջոցների մաքսային ձևակերպումներով մասնագիտացված մաքսատան տարածքում գործող հարկային բաժանմունք: