Հապավում
Անվանում
Ղեկավարի անուն
ԱԿՎ Անձնակազմի կառավարման վարչություն Վարդանյան Ասատուր Ռաֆիկի
Արարատյան մաքսատուն-վարչություն Սարգսյան Արմեն Համազասպի
ԱրԵՎելյան մաքսատուն-վարչություն Ջանոյան Կարեն Մելսի
ԱրԵՎմտյան մաքսատուն-վարչություն Թամրազյան Վլադիմիր Ֆելիքսի
ԳԿՎ Գործերի կառավարման վարչություն Ավագյան Էմիլ Վալերիի
ԻՎ Իրավաբանական վարչություն Մնացականյան Արման Սլավիկի
ԻՀՎՎԻՎ Իրավախախտումների հայտնաբերման ու վարչական վարույթների իրականացման վարչություն Սինանյան Սամվել Սաշայի
Խոշոր ԵՎ միջին հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչություն Սաֆարյան Արմեն Գեորգիի
ԿՀՎ Կազմակերպման ԵՎ հսկողության վարչություն Մաշադյան Ռաֆիկ Հարությունի
Հարավային մաքսատուն-վարչություն Մինասյան Աշոտ Հրանտի
Հարկ վճարողների սպասարկման վարչություն Հովհաննիսյան Հովիկ Գուրգենի
ՀՀՎ Հետբացթողումային հսկողության վարչություն Սարգսյան Սիմոն Լենիկի
Հյուսիսային մաքսատուն-վարչություն Ղազարյան Սուրեն Կորյունի
ՄՀՎ Մաքսային հսկողության վարչություն Սաղոյան ԳԵՎորգ Անատոլիի
ՄՎՎՌԿՎ Մաքսային վիճակագրության ԵՎ եկամուտների հաշվառման վարչություն Բեգլարյան Կարեն Հրանտի
ՄԴՊԿՄՀՎ Մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչություն Սանամյան Սամվել Կարոյի
ՄՀՎ Միջազգային համագործակցության վարչություն Մելիք-Իսրայելյան Սուրեն Սամսոնի
ՆՀՎ Նախաբացթողումային հսկողության վարչություն Մովսիսյան Գեղամ Ռաֆիկի
Ներքին անվտանգության վարչություն Սարգսյան Արման Բորիկի
ՆԱՎ Ներքին աուդիտի վարչություն Սեդրակյան Կարեն Տիգրանի
ՌԿՀԿԾՎ Ռիսկերի կառավարման ԵՎ հարկային կարգապահության ծրագրերի վարչություն Սառիկյան Արսեն Սարգսի
ՍԿԴՎ Ստուգումների կազմակերպման ԵՎ դիտարկման վարչություն Կիրակոսյան Տիգրան Գեղամի
ՎՄԸՍՎ Վարչարարության մեթոդաբանության, ընթացակարգերի ԵՎ սպասարկման վարչություն Պողոսյան Արման Վաչագանի
ՏՏՎ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչություն Փաշայան Միքայել Մուշեղի
Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչություն Դավթյան Դավիթ Վլադիմիրի
ՔՎ Քննչական վարչություն Դուրյան Մարատ Կառլոսի
ՕՀՎ Օպերատիվ հետախուզության վարչություն Առաքելյան Գարեգին Սիմոնի
ՖՀ Ֆինանսահաշվային վարչություն Մարտիրոսյան Արթուր Հովհաննեսի
Քարտուղարություն Մարտիրոսյան Սմբատ Հակոբի