Skip Navigation Links
Իսակովի 10, ք. ԵրԵՎան,
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ՆՀՎ 1-ին բաժնի պետ
Ծնվել է 1982թ.-ի հուլիսի 13-ին, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ

Կրթություն
  • 1988-1999 թթ. – Երևանի Ղ. Աղայանի անվ թիվ 63 միջնակարգ դպրոց
  • 1999-2005 թթ. – Մխիթար Հերացու անվ. բժշկական համալսարան, ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ
  • 2005-2007 թթ. - Մխիթար Հերացու անվ. բժշկական համալսարանի օրդինատուրա, մասնագիտացում – հանրային առողջություն
  • 2006-2008թթ. – Հայաստանի Ամերիկյան համալսարան, գործարար կառավարման ֆակուլտետ
Աշխատանքային գործունեություն
  • 2007-2008թթ. – "Կարիտաս" փայտամշակման գործարան, մենեջեր
  • 2008-2010 թթ. – "Տոյոտա-Երևան" ՍՊԸ, մենեջեր
  • 03.2010 թ. - 2016թ - ՆՀՎ 3-րդ բաժնի պետ
  • 2016թ-ից - ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ՆՀՎ 2-րդ բաժնի պետ
  • 2017թ-ից - ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ՆՀՎ 1-ին բաժնի պետ
Անձնական տվյալներ
Ամուսնացած է

Էլեկտրոնային հասցե
Aramayis_Mayrapetyan@taxservice.am