Skip Navigation Links
Իսակովի 10, ք. ԵրԵՎան,
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ՆՀՎ 4-րդ բաժնի պետ
Ծնվել է 1992թ.-ին ք. Երևանում

Կրթություն
  • 1999-2009թթ Խ. Աբովյանի անվան թիվ 84 միջնակարգ դպրոց
  • 2010-2014թթ Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան`Ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Աշխատանքային գործունեություն
  • 2016թ. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ՆՀՎ -ում `որպես 5-րդ բաժնի մաքսային տեսուչ
  • 2016թ. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ աշխատակազմի ներքին անվտանգության վարչությունում`որպես 4-րդ բաժնի ավագ մաքսային տեսուչ
  • 2016թ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ՆՀՎ-ում`որպես 2-րդ բաժնի պետ
  • 2016թ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ՆՀՎ -ում`որպես 9-րդ բաժնի պետ
  • 2017թ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ՆՀՎ-ում `որպես 4-րդ բաժնի պետ
Այլ տվյալներ
2016թ Մ/Ծ Կապիտան

Անձնական տվյալներ
Ամուսնացած է