Skip Navigation Links
Իսակովի 10, ք. ԵրԵՎան,
ՀՀ ՊԵԿ ՆՀՎ 5-րդ բաժնի պետ
Ծնվել է 1965թ-ի դեկտեմբերի 9-ին, ք. Երևան

Կրթությունը
 • 1973-1983թթ թիվ 30 միջնակարգ դպրոց
 • 1995-2000թ.թ . ՀՀ ՆԳՆ ակադեմիա
 • 1996-1997թ.թ. ԱԱԾ ակադեմիա
Աշխատանքային գործունեությունը
 • 1985-1988թ.թ. "ЕОВНИИР" ԳՀԻ, որպես փականագործ
 • 1994-1995թ.թ. ՀՀ ՊՆ Ռազմական ոստիկանություն, որպես տեսչական բաժնի սպա
 • 1995-2005թ.թ. ՀՀ Ազգային Անվտանգության Ծառայություն
 • 2005-2007թ.թ. ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ վերահսկողության վարչություն՝ որպես տեսչական վերահսկողության բաժնի պետ
 • 2007-2008թ.թ. ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ Նորք-Մարաշի ՀՏ, որպես պետի տեղակալ
 • 2008-2009թ.թ. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Մաշտոցի ՀՏ, որպես պետի տեղակալ
 • 2009-2012թ.թ. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Մյասնիկյանի ՀՏ, որպես պետի տեղակալ
 • 2012-2017թ.թ. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ՄՓ և ՍԱՓԱՄ մաքսատուն, որպես պետի տեղակալ
 • 2017թ. փետրվարի 6-ից ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ՆՀՎ , որպես 5-րդ բաժնի պետ
Այլ տվյալներ
2002թ. ԱԱԾ մայոր
2016թ. Մ/Ծ մայոր

Անձնական տվյալներ
Ամուսնացած է՝ ունի երեք որդի