Skip Navigation Links
Խորենացու 3, ք. ԵրԵՎան, ԵրԵՎան
Ծնվել է1981թ.Հունվարի 8-ին ք. Երևանում:

Կրթությունը
 • 2001թ. ավարտել է ԵՊՃՀ-ի հաշվիչ տեխնիկայի ֆակուլտետը`ծրագրավորողի որակավորմամբ
 • 2004-2007թթ. ավարտել է ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիան`տնտեսագետի որակավորմամբ
Աշխատանքային գործունեություն
 • 20.07.2000-2005թթ-"Գագիկ Արզաքանյան" ՍՊԸ որպես փոխտնօրեն
 • 19.10.2005թ- ՀՀ ԿԱ ՄՊԿ Մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչությունում որպես I կարգի մասնագետ
 • 03.07.2006թ-ՀՀ ԿԱ ՄՊԿ Մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության Գուգարքի բաժնի Այրումի խմբում որպես մաքսային տեսուչ
 • 01.10.2008թ-ՀՀ ԿԱ ՄՊԿ Մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության համատեղ ստուգումների բաժնի մաքսային տեսուչ
 • 22.10.2008թ- ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ՄՀՎ ապրանքների դասակարգման և ոչ սակագնային կարգավորման բաժնի մաքսային տեսուչ
 • 21.10.2009թ- ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ՄՀՎ մաքսային գործի կազմակերպման և ընթացիկ հսկողության բաժնի մաքսային տեսուչ
 • 03.12.2013թ-ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ՄՀՎ դասակարգման և ոչ սակագնային կարգավորման բաժնի մաքսային տեսուչ
 • 01.01.2015թ- ՀՀ Ֆինանսների Նախարարության ՄՀՎ ԴՈՍԿ բաժնի ավագ մաքսային տեսուչ
 • 01.01.2016թ-ՀՀ Ֆինանսների Նախարարության ՄՀՎ ԴՈՍԿ բաժնի գլխավոր մաքսային տեսուչ
 • 26.01.2016թ-ՀՀ Ֆինանսների Նախարարության Հետբացթողումային հսկողության վարչության Ստուգումների պլանավորման և ռազմավարության բաժնի պետ
 • 10.03.2016թ-ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ՄՀՎ ԴՈՍԿ բաժնի պետ
Այլ տվյալներ
Ունի մաքսային ծառայության կապիտանի կոչում:

Անձնական տվյալներ
Ամուսնացած է, ունի մեկ դուստր:

Էլեկտրոնային հասցե
k_babayan@customs.am


Դասակարգման և ոչ սակագնային կարգավորման բաժնի գործառույթները
 1. Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների` մաքսային մարմինների կողմից ըստ ԱՏԳ ԱԱ-ի դասակարգման կանոնների կատարման միասնականության ապահովում և կիրառման նկատմամբ հսկողություն:
 2. ԱՏԳ ԱԱ-ի, դրա միջազգային մեկնաբանումների և այդ մեկնաբանումներին առնչվող այլ որոշումների փոփոխությունների ու լրացումների մասին նախարարության շահագրգիռ ստրաբաժանումներին իրազեկում:
 3. Մաքսատների և մաքսային կետերի, ինչպես նաև ԱՏԳ մասնակիցների կողմից ապրանքների դասակարգման վերաբերյալ հարցումներով ուսումնասիրությունների անցկացում և եզրակացությունների պատրաստում:
 4. ԱՏԳ ԱԱ-ի վարման հետ կապված անհրաժեշտ այլ գործառույթների իրականացում: TWM համակարգչային ծրագրում ապրանքների ծածկագրերի վերաբերյալ տվյալների մուտքագրում:
 5. ՀՀ մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ մաքսային ռեժիմների ժամկետների երկարաձգման կիրառման և փոփոխման համապատասխան հանձնարարականների պատրաստում.
 6. ՀՀ ՄՕ 105-րդ հոդվածով նախատեսված արտոնությունների տրամադրման վերաբերյալ ստացված դիմումների քննարկում և մասնագիտական կարծիքների, առաջարկների ներկայացում.
 7. ՀՀ մաքսային սահմանով տեղափոխվող ոչ սակագնային կարգավորման ենթակա ապրանքատեսակների և տրանսպորտային միջոցների ներմուծման և արտահանման վերաբերյալ համապատասխան գրությունների, հանձնարարականների պատրաստում.:
 8. Երկակի նշանակության ապրանքների և տեխնոլոգիաների համապատասխան մաքսային ձևակերպումների վերաբերյալ մասնագիտական կարծիքների պատրաստում, ինչպես նաև լիազոր մարմնի կողմից տրված թույլտվությունների և գրությունների հաշվառում ու մաքսային մարմիններին իրազեկում.
 9. Մաքսատների, մաքսային կետերի և անձանց կողմից ոչ սակագնային կարգավորման միջոցների կիրառման մասին հարցումներով ուսումնասիրությունների կատարում և պարզաբանումների նախագծերի կազմում.
 10. ՀՀ ներմուծված և որևէ մաքսային ռեժիմով բաց չթողնված ապրանքների մաքսային ձևակերպումների ընթացքի վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում:
 11. Նախարարության ղեկավարության հանձնարարությամբ մաքսային մարմինների գործունեության նկատմամբ իրականացվող վերահսկողական աշխատանքներին մասնակցություն: