Skip Navigation Links
Դեղատան 3, ք. ԵրԵՎան, ԵրԵՎան
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ քննչական վարչության թիվ 1 բաժնի պետ
Ծնվել է 1973թ. օգոստոսի 12

Կրթությունը
1990-1995թթ. Երևանի պետական համալսարան, իրավաբանական ֆակուլտետ

Աշխատանքային գործունեություն
  • 1996-1998թթ. ծառայել է ՀՀ զինված ուժերում
  • 1999-2005թթ. ՀՀ ոստիկանության ՔԳՎ Երևան քաղաքի վարչության Արաբկիրի քննչական բաժնի քննիչ
  • 2005-2007թթ. ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ հետաքննության բաժնի հետաքննիչ
  • 2007-2008թթ. ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ քննչական բաժնի ավագ քննիչ
  • 2008- ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ, այնուհետև ՀՀ ՖՆ քննչական վարչության թիվ-1 բաժնի պետ
  • 2008- ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ քննչական վարչության թիվ-1 բաժնի պետ
Այլ տվյալներ
Հարկային ծառայության փոխգնդապետ
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի հրամանով պարգևատրվել է թանկարժեք նվերով,
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի հրամաններով արտահերթ շնորհվել է «ՀՀ Հ/Ծ մայոր» հատուկ կոչում և տրվել է «Շնորհակալագիր»

Անձնական տվյալներ
Ամուսնացած է, ունի մեկ դուստր, մեկ որդի

Էլեկտրոնային հասցե
arshak_gasparyan@taxservice.am