Ներքին տարանցման փնտրման համակարգ  
Սույն բաժինը նախատեսված է իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձի կողմից վերջին 10 օրվա ընթացքում ցամաքային մաքսային սահմանով իրականացված ներմուծման վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրելու  համար։ Տեղեկատվությունը ստանալու համար անհրաժեշտ է մուտքագրել  իրավաբանական անձի ՀՎՀՀ–ն կամ ֆիզիկական անձի անձնագրի համարը։ 

v
Փնտրել
#
Տարանցման հայտարարագրի գրանցման համար
Ամսաթիվ
Գրանցող մաքսային մարմին
Մաքսակետ
Պահեստ
Նշանակման մաքսային մարմին
Նշանակման մաքսատուն
 
v
[Պայման]
[Պայման]
[Պայման]
Ցուցադրման համար տվյալներ չկան